Näkökulma

Toimitusjohtajan tervehdys

Kirjoittaja

Kirsi Joensuu on Metsäviestintä Oy:n toimitusjohtaja.

Kirsi JoensuuKirsi Joensuu

Metsäviestintä viestii metsästä, puutuotteista – ja auttaa ihmisiä kohtaamaan

Viestintä on vuorovaikutusta ja ihmisten välistä kommunikointia. Viestinnällä halutaan myös vaikuttaa. Välineitä tähän on lukuisia. Metsäpäivillä, joka on tunnetuin Metsäviestintä Oy:n tuotteista, on kommunikoitu perinteisesti kasvokkain. Korona-aika avasi Metsäpäivät verkon välityksellä metsäammattilaisten lisäksi myös laajemmalle yleisölle. Samalla tunnistettiin tarve perinteiselle kohtaamiselle, kun sen aika on.

Perinteisten medioiden lisäksi sosiaalinen media ja digitaaliset työvälineet ovat nykypäivää viestinnän saralla. Tehokasta on yhdistää uutta ja vanhaa, ottaa oppia menneestä ja yhdistää sitä uudella tavalla. Metsästä ja sen uusiutuvista tuotteista voimme viestiä monin tavoin – voimme yllättää ja kohdata ihmiset eri ympäristöissä.

Esimerkkinä tästä on siemenkiekko, jonka voi napata mukaan vaikka kaupan kassalta. Se on tehokas tuote ja samalla viestintäväline, joka kertoo uudistuvasta luonnonvarasta, hiilensidonnasta ja mahdollisuudestamme hidastaa ilmastonmuutosta metsien kestävän käytön ja kasvun kautta. Sen avulla voi viestiä asiakkaille organisaation sitoutumisesta uusiutuvan materiaalin käyttöön.

Metsäviestinnän tuotteistetuilla konsepteilla, kuten Forest Academy, voimme auttaa ihmisiä myös kohtaamaan, käymään keskustelua ja saamaan ymmärrystä asiakkaiden mielipiteistä. Samaa konseptia voimme hyödyntää myös koulutuksissa, joissa viestinnän keinoin jaamme tietoa valituille kohderyhmille.

On aina tehokasta viestiä ympäristössä, josta puhumme, eli metsässä. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, käytämme asiakkaiden toiveesta niitä välineitä, joita he ovat tottuneet käyttämään. Apuna ja tukena viestinnässämme on omistajamme, Suomen Metsäyhdistyksen henkilökunnan ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus metsäviestinnästä.

Toivotan nykyiset ja uudet asiakkaat tervetulleeksi keskustelemaan kanssamme. Autamme teitä viestimään ja kohtaamaan asiakkaanne ja yhteistyökumppaninne kertomalla metsästä ja sen uusista tuotteista, koska metsä kuuluu meille kaikille.

Kirjoita kommentti