Tiedote

Ovatko metsäala ja nuoret eri metsässä?

Huhtikuussa 2020 käynnistynyt Metsämiesten Säätiön rahoittama, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen kolmivuotinen tutkimushanke pureutuu nuorten syihin hakeutua metsäalalle. Tutkimuksessa selvitetään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin.

Viimeistään nyt koronakevään jälkimainingeissa on selvää, että metsä on muodissa. Kansallispuistoissa on nähty ruuhkia ja luonnossa retkeilyyn liittyvän välineistön kauppa on kasvanut huimasti. Vaikka 2019 loppuvuodesta tehdyn nuorten metsäbarometrin mukaan metsät ovat tärkeitä lähes yhdeksälle kymmenestä nuoresta, metsään liittyvät ammatit ovat 15-25 vuotiaille nuorille vieraita.

Hakupaine alan opintoihin erityisesti toiselle asteelle, mutta myös korkeakouluihin on pitkään ollut alhainen lukuun ottamatta tämän keväänä poikkeuksellisen suurta hakijamäärää yliopistolliseen metsäopetukseen. Metsäalalla on pohdittu jo pitkään, miksi rakkaus luontoa ja metsiä kohtaan ei näy hakijatilastoissa. Erään nuoren sanoin ”ovatko metsäala ja nuoret aivan eri metsässä”.

Metsäala on koulutusalana pieni kaikilla tutkintotasoilla; koulutuksen järjestäjien sisällä keskimäärin 2 % -tasoa oppilasmäärissä mitattuna. Alan merkitys yhteiskunnallisesti on kuitenkin suuri. Metsäalalla ratkotaan kiinnostavia ja monipuolisia aikamme kiperiä kysymyksiä ja ala tarvitsee motivoituneita nuoria, joilla on erilaisia näkökulmia ja syitä hakeutua metsäalan pariin eri koulutusasteille.

Metsäyhdistyksen ja TTS:n yhteisen tutkimushankkeen tavoitteena on päästä entistä paremmin perille siitä, miten metsäalan valinneet nuoret näkevät itsensä tulevina alan ammattilaisina ja millaiset mielikuvat ovat saaneet heidät valitsemaan metsäalan. Tutkimuksesta saadaan tietoa metsäalan ja sen koulutuksenjärjestäjien viestinnän kehittämiseen niin, että se palvelee paremmin ammatinvalintaa tekeviä. Tavoite on, että ala ja nuoret löytävät toisensa.

Toinen tärkeä näkökulma on uravalintatekijöiden kohtaaminen metsäalan muuttuvien työelämätarpeiden kanssa. Metsäalan koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden riittävä määrä ja oikea laatu ovat edellytyksenä alan koulutuksen onnistumiselle tehtävässään tuottaa riittävästi osaavia tekijöitä työmarkkinoille. On tärkeää, että nuorten mielikuvat vastaavat koulutusta ja alan töitä. Silloin koulutuksen aloittaneet ja vastavalmistuneet pysyvät alalla.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko metsäalan koulutusverkon kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2020 tehdään esihaastattelut liittyen uravalintatekijöihin. Toisessa vaiheessa vuoden 2021 aikana toteutetaan kyselytutkimus kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille kaikilla koulutusasteilla. Kyselytutkimuksen analyysin pohjalta valitaan uravalintatekijäryhmittäin teemahaastateltavat. Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys sirpa.karkkainen@smy.fi  050 3512416

Eila Lautanen, TTS eila.lautanen@tts.fi  044 7143686

Kirjoittaja

Vilma Issakainen

Kirjoita kommentti