Uusi puu -hanke lisää päättäjien ymmärrystä puun käyttöön perustavasta bio- ja kiertotaloudesta

Päättäjien 46. Metsäakatemian osallistujia tutustumassa Uusi puu -näyttelyyn. Kuva: Erkki Oksanen. Participants of the 46th Finnish Forest Academy exploring The New Wood exhibition. Photo: Erkki Oksanen. Päättäjien 46. Metsäakatemian osallistujia tutustumassa Uusi puu -näyttelyyn. Kuva: Erkki Oksanen. Participants of the 46th Finnish Forest Academy exploring The New Wood exhibition. Photo: Erkki Oksanen.

Puupohjainen biokiertotalous on täällä jo nyt. Uusi puu on viestintähanke ja lähes 30 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on kertoa, mihin puu pystyy.

Uusi puu esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Hanke pyrkii lisäämään tietämystä puupohjaisten tuotteiden merkityksestä fossiilisten raaka-aineiden korvaajana sekä vahvistamaan mielikuvaa puupohjaisesta biokiertotaloudesta.

Uusi puu -näyttelyyn ja verkkosivuille koottujen esimerkkien avulla tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestävän kehityksen ja kasvun tukemisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hanke on suunnattu etenkin yhteiskunnallisille vaikuttajille ja päätöksentekijöille.


Uusi puu kokoaa toimialan organisaatiot yhteistyöhön

Uusi puu on lähes 30 suomalaisen organisaation yhteisö. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, minkä lisäksi hanketta rahoitetaan siihen osallistuvien organisaatioiden jäsenmaksuilla. Suomen Metsäyhdistys vastaa Uusi puu -hankkeen toteutuksesta.

Uusi puu -hankkeen jäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio, joka:

  • toimii puupohjaisten tuotteiden/ratkaisujen valmistajan, jalostajan tai pakkaajan roolissa (pois lukien paino- ja kirjoituspaperi, puu rakennusmateriaalina tai bioenergiana).
  • on puupohjaisen biotalouden tai metsätalouden yhteisö, tutkimuslaitos tai koulutusorganisaatio.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankkeen sivuilta osoitteesta Uusipuu.fi.

Yhteyshenkilö:
Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Virpi Korhonen
Suomen Metsäyhdistys
Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki
Puh. 0400 697973
virpi.korhonen@uusipuu.fi


 

Kirjoittaja

Suomen Metsäyhdistys

Kirjoita kommentti