Metsäpäivät 2019 | Ohjelma

Valtakunnalliset Metsäpäivät rakennetaan vahvassa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kesken

Metsäpäivillä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Tapahtuma levittäytyy kolmelle lavalla, joilla metsien kestävästä käytöstä kerrotaan muun muassa ihmisen, tutkimuksen ja talouden näkökulmasta. Päälavan avauksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus valita vapaasti ohjelmapaloja ja käydä kuuntelemassa eri lavojen seminaaritarjontaa.

Teemalavojen välillä kulku käy minimessujen halki. Messut tarjoavat paikan yhtä lailla pienille organisaatioille kuin isoille yrityksille esitellä toimintaansa tai tuotteitaan. Samalla ne tarjoavat luontevan, Metsäpäiviltä paljon odotetun verkostoitumispaikan. Oma paikkansa ja aikansa löytyy myös sidosryhmätapaamisille.

Ohjelmatiedot tarkentuvat ja muutokset ovat mahdollisia.


Torstai 31.10.

Ihminen

11:00-11:25 #160kestäväätekoa – ihmiset vastuullisuuden tekijöinä                                                                  Metsähallitus
11:30-11:55 Metsähallitus
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Oma hyvinvointini näkyy työssäni
Metsäteho
Oma hyvinvointini näkyy työssäni: Meidän jokaisen tulisi tunnistaa onnistumisen ja palautumisen yhteys ja merkitys. Miten saan itsestäni parhaan irti ja jaksan niin työssä kuin työn ulkopuolella? Metsähyvinvointi on koko alan yhteinen asia. Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia hyvinvoinnin, motivaation ja työn merkityksellisyyden teemoja henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ohjelma sopii kaikille taustasta riippumatta.
14:00-14:25 Oma hyvinvointini näkyy työssäni
Metsäteho
14:30-14:55
15:00-15:25

Talous

11:00-11:25 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM
Puun käytön evoluutiossa eletään uutta aikakautta. Mekaanisen ja kuiduttavan teollisuuden rinnalle on syntynyt aivan uusi puunjalostuksen muoto, kun puusta on opittu tekemään liikenteen biopolttoaineita ja kemianteollisuuden kaipaamia hiiliketjuja. Puu on viemässä meitä fossiilisten jälkeiseen aikakauteen, jossa raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Missä olemme tänään, ja mitä puusta tehdään huomenna?
11:30-11:55 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Metsänhoidon suositukset muuttuvassa toimintaympäristössä
Tapio
14:00-14:25 Uudet menetelmät metsälakien toimeenpanossa ja metsätalouden kokonaiskestävyyden turvaamisessa
Metsäkeskus
Kaukokartoitusaineistot ja digitaaliset tiedonkeruun tekniikat ovat tulossa vauhdilla metsälakien toimeenpanoon ja metsien käytön seurantaan. Satelliittikuva-aineistoja käytetään jo hakkuiden valvonnassa, ja niiden avulla pyritään tunnistamaan taimikonhoitokohteita. Drone-teknologialla kerätyt tiedot tulevat täydentämään ja korvaamaan perinteisiä maastotarkastusten mittauksia. Kerromme, missä ollaan menossa ja miten metsäalalla voidaan hyödyntää uusilla menetelmillä kerättävää seurantatietoa.
14:30-14:55 Avoimen metsätiedon menestystarina jatkuu
Metsäkeskus
Metsäkeskuksen keräämät avoimeksi luokitellut metsätiedot ovat olleet reilun vuoden ajan vapaasti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen kautta. Avointa metsätietoa on hyödynnetty karttapalveluina, ladattavina paikkatietoaineistoina ja teknisten rajapintojen kautta. Kerromme avoimen tiedon vaikutuksista asiakkaidemme työhön tuoreen asiakaskyselyn perusteella. Valotamme palveluihin liittyviä odotuksia ja kerromme metsätiedon palvelualustan kehittämisestä ja Metsään.fi-toimijapalvelun tulevaisuudesta.
15:00-15:25 Miten puunkorjuu voidaan sovittaa yhteen metsien monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttämisen kanssa?
Suomen Ympäristökeskus
Johdanto klo. 17-19 työpajaan. Työpajan tavoitteina ovat eri metsänkäsittelytapojen arvioiminen käytännön näkökulmasta ja metsänomistajien moninaiset tavoitteet huomioivan palvelutavan yhteiskehittäminen. Työpajan järjestää Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -hanke (IBC-Carbon). Paikalla keskustelemassa on hankkeen tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta ja Helsingin yliopistosta sekä metsänomistajaneuvonnan ammattilaisia Suomen metsäkeskuksesta. Työpajan ohjaa Pia Rotko Innotiimi-ICG:stä.

Tutkimus

Paikka: Bysa

Metsäareena kerää yhteen Luonnonvarakeskuksen metsän moninaiset osaajat ja huippuasiantuntijat. Luken viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestämä ja paljon kiitosta kerännyt tilaisuus on tänä vuonna osa Metsäpäivien ohjelmaa. Luvassa on tietoa esimerkiksi Suomen asemasta globaalissa ympäristössä, ilmastoviisaasta metsätaloudesta, digitalisaation mahdollisuuksista ja käynnissä olevista tutkimushankkeista.

11:00-11:25 Luken tutkimusylijohtajan tervehdys
Tutkimusyliijohtaja Antti Asikainen, LuonnonvarakeskusMallit eurojen, biodiversiteetin ja ilmastohyötyjen jäljillä
Ohjelmajohtaja, Tutkimusprofessori  Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
11:30-11:55 Metsäsektorin suhdannenäkymät ja Suomen asema globaalissa ympäristössä
Erikoistutkija Matleena Kniivilä, LuonnonvarakeskusSuomen metsä- ja puutuoteteollisuuden menestystekijät
Tutkimusprofessori Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Puubiomassan ja sivuvirtojen tehoaineista uusia tuotteita
Erikoistutkija Tuula Jyske, LuonnonvarakeskusMetsien hiilensidontaan kannustavat ohjauskeinot
Tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus
14:00-14:25 Ilmastoviisas metsätalous, case-esimerkki
Johtava tutkija Lauri Sikanen, LuonnonvarakeskusTäsmämetsätalous ja digitalisaatio
Johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus
14:30-14:55 Metsien hoidon nykytila uusimman valtakunnan metsien investointiaineiston pohjalta
Tutkimusprofessori Jari Hynynen & johtava tutkija Kari T.Korhonen, Luonnonvarakeskus
15:00-15:25 Välähdyksiä käynnissä olevista tutkimus- ja asiakashankkeista
LuonnonvarakeskusLyhyt yhteenveto Metsäareenan annista
Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus

Sidosryhmätilaisuudet

Kello 17.00-19.00

Loimun ja Metsäylioppilaiden Urafoorumi

Paikka: 2. kerroksen kahvitorilla

Haluatko tietää, miten hurmaat työnantajat ja muotoilet osaamisestasi timantin? Tule Urafoorumiin kuulemaan vinkit oman osaamisen tunnistamiseen ja kesätyönhakuun sekä tutustumaan metsään, puutuotteisiin ja -jalosteisiin liittyviin työmahdollisuuksiin. Vastavalmistuneet voivat noutaa Loimun pisteeltä omat Loimu-merkkinsä ja metsänhoitajamerkit. Urafoorumissa toimii myös Loimun CV-klinikka, jossa ura-asiantuntijat antavat vinkit ansioluettelosi parantamiseksi. CV-klinikalle voit varata ajan ennakkoon Loimun tapahtumakalenterista.

 

 

Perjantai 1.11.