Metsäpäivät 2019 | Ohjelma

Valtakunnalliset Metsäpäivät rakennetaan vahvassa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kesken

Metsäpäivillä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Tapahtuma levittäytyy kolmelle lavalla, joilla metsien kestävästä käytöstä kerrotaan muun muassa ihmisen, tutkimuksen ja talouden näkökulmasta. Päälavan avauksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus valita vapaasti ohjelmapaloja ja käydä kuuntelemassa eri lavojen seminaaritarjontaa.

Teemalavojen välillä kulku käy minimessujen halki. Messut tarjoavat paikan yhtä lailla pienille organisaatioille kuin isoille yrityksille esitellä toimintaansa tai tuotteitaan. Samalla ne tarjoavat luontevan, Metsäpäiviltä paljon odotetun verkostoitumispaikan. Oma paikkansa ja aikansa löytyy myös sidosryhmätapaamisille.

Ohjelmatiedot tarkentuvat ja muutokset ovat mahdollisia.

Torstain ohjelma

Perjantain ohjelma

Käsiohjelma (pdf)


Torstai 31.10.

10.00–10:50 Metsäpäivien avajaiset

Metsäpäivät avaa Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja Eeva Hellström.

Keynote-puheenvuoro

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeriä ja meteorologia Petteri Taalasta kutsutaan ilmastoguruksi ja kansainvälisen ilmastokeskustelun kenties vaikutusvaltaisimmaksi suomalaiseksi. Taalas on painottanut, että ilmaston lämpenemistä tulisi hillitä jo olemassa olevin keinoin. Oleellista on fossiilisista polttoaineista luopuminen. Metsäpäivien avajaisissa Taalas tarttuu ilmastokysymyksiin metsien näkökulmasta. Suomalaisten metsien käytöstä Taalas on muun muassa todennut, että hyvän metsänhoidon ansiosta hiilinielun kasvu ja metsien taloudellinen käyttö eivät asetu vastakkain.

 

Ihminen

11:00-11:25 #160kestäväätekoa – ihmiset vastuullisuuden tekijöinä                                                                  Metsähallitus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on organisaatioissa iso haaste ja keskeinen osa vastuullisuutta. Juuri valmistunut yhdenvertaisuussuunnitelma tarjoaa Metsähallituksen työntekijöille ja esimiehille työvälineet arjen yhdenvertaisuustyöhön. Seminaarissa Metsähallituksen vastuullisuudesta vastaava viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi ja henkilöstöjohtaja Terhi Vires kertovat tehdystä työstä valmisteluissa mukana olleiden metsähallituslaisten kanssa.

11:30-11:55 #160kestäväätekoa – ihmiset vastuullisuuden tekijöinä 
MetsähallitusMiten Metsähallituksen yhdenvertaisuussuunnitelma syntyi ja miten se muutetaan osaksi metsähallituslaisten jokapäiväistä työtä – Mukana keskustelemassa valmistelussa mukana olleet viestintäpäällikkö Laura Ticklén, projektipäällikkö Pertti Itkonen ja hyvinvointiasiantuntija Anne Paakkarinen.Keskustelua johtaa viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Palaudu ja onnistu
Metsäteho
Tässä Metsähyvinvoinnin tilaisuudessa käsitellään palautumisen merkitystä terveyden ja suorituskyvyn kannalta. Meillä jokaisella on samat 24 tuntia vuorokaudessa käytettävänä, mutta voimme kuluttaa ne hyvin eri tavoin. Saanko arjesta virtaa vai huomaanko vain odottavani lomaa? Uusitalo-Arola kertoo palautumisen keskeisistä tekijöistä ja luo silmäyksen myös niihin tärkeisiin varomerkkeihin, jolloin palautumiseen tulee kiinnittää huomiota. Uusitalo-Arolalta on keväällä 2019 julkaistu kirja ”Uuvuksissa – Kirja sinulle joka tahdot voimasi takaisin”.
Liisa Uusitalo-Arola, PsL, työpsykologi, psykoterapeutti
14:00-14:25 Vaikeita ihmisiä vai täyttymättömiä tarpeita – Miksi työyhteisön hankaluuksia kannattaa tutkailla pintaa syvemmältä?
Metsäteho
Aina ei tule ajatelleeksi, mistä vaikeudet työyhteisössä oikein kertovat. Hankalan olon ja vuorovaikutuksen kitkan voi kuitenkin kääntää arvokkaaksi tiedoksi, jonka avulla johdat viisaammin niin itseäsi kuin muita. Uusitalo-Arola on digimaailmasta innostunut työpsykologi ja psykoterapeutti, joka auttaa meitä ymmärtämään, mikä aiheuttaa hankausta ja millä estää turhautumisen tai konfliktien syvenemistä. Tilaisuuden järjestää Metsähyvinvointi (www.metsahyvinvointi.fi), ja se sopii kaikille taustasta riippumatta.
Liisa Uusitalo-Arola, PsL, työpsykologi, psykoterapeutti
14:30-14:55 Näkökulmia metsäammattilaisen arjen työkyvystä
Metsä Group
Metsä Groupin kokenut työnhyvinvoinnin ammattilainen ja kehittäjä Carita Borgenström avaa työkykyyn liittyviä teemoja, kommentoi työhyvinvointia kokonaisuutena ja kertoo havainnoistaan työelämästä. Työssään Metsä Groupin työhyvinvointipäällikkönä Borgenström kohtaa metsäalan ammattilaisten koko kirjon puunhankinnasta ja metsäpalveluista alkaen.
15:00-15:25 Tuoreita näkökulmia metsäalan esimiestyöstä arjessa
Metsä Group
Essi Jokinen on osaamisen ja markkinoinnin asiantuntijaryhmän esimies Metsä Groupin puunhankinnan jäsenpalvelussa. Jokinen kommentoi työhyvinvointipäällikkö Carita Borgenströmin esityksen herättämiä ajatuksia esimiesnäkökulmasta tiimissä, jonka haasteena on työn levittäytyminen koko maahan. Toisena teemana Jokinen nostaa esiin metsäalan ammattilaisen työkalut puhuttaessa vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta.

Talous

11:00-11:25 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM
Puun käytön evoluutiossa eletään uutta aikakautta. Mekaanisen ja kuiduttavan teollisuuden rinnalle on syntynyt aivan uusi puunjalostuksen muoto, kun puusta on opittu tekemään liikenteen biopolttoaineita ja kemianteollisuuden kaipaamia hiiliketjuja. Puu on viemässä meitä fossiilisten jälkeiseen aikakauteen, jossa raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Missä olemme tänään, ja mitä puusta tehdään huomenna?
Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biochemicals
11:30-11:55 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM:n tilaisuus jatkuu
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Metsänhoidon suositukset muuttuvassa toimintaympäristössä
Tapio
Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat näköpiirissä olevan tulevaisuuden suurimpia haasteita metsien käytölle ja metsänhoidolle. Nämä haasteet ovat nyt ja jatkossa metsänhoidon suositusten laadinnan keskiössä. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia metsänhoidon suositusten entistä monipuolisemmalle ja tehokkaammalle käytölle, ja antaa näin metsänomistajalle ja metsäammattilaiselle tukea päätöksentekoon. Puhujana on Tapion liiketoimintajohtaja Olli Äijälä.
14:00-14:25 Uudet menetelmät metsälakien toimeenpanossa ja metsätalouden kokonaiskestävyyden turvaamisessa
Metsäkeskus
Kaukokartoitusaineistot ja digitaaliset tiedonkeruun tekniikat ovat tulossa vauhdilla metsälakien toimeenpanoon ja metsien käytön seurantaan. Satelliittikuva-aineistoja käytetään jo hakkuiden valvonnassa, ja niiden avulla pyritään tunnistamaan taimikonhoitokohteita. Drone-teknologialla kerätyt tiedot tulevat täydentämään ja korvaamaan perinteisiä maastotarkastusten mittauksia. Metsätieto- ja tarkastuspalvelujen kehittämisasiantuntija Harri Hytönen kertoo, missä ollaan menossa ja miten metsäalalla voidaan hyödyntää uusilla menetelmillä kerättävää seurantatietoa.
14:30-14:55 Avoimen metsätiedon menestystarina jatkuu
Metsäkeskus
Metsäkeskuksen keräämät avoimeksi luokitellut metsätiedot ovat olleet reilun vuoden ajan vapaasti saatavissa Metsään.fi-verkkosivustolla. Avointa metsätietoa on hyödynnetty karttapalveluissa, ladattavissa paikkatietoaineistoissa ja teknisten rajapintojen kautta. Tule kuuntelemaan avoimen tiedon vaikutuksista Metsäkeskuksen asiakkaiden työhön. Metsätietoasiantuntija Juha Inkilä valottaa palveluihin liittyviä odotuksia ja kertoo metsätiedon palvelualustan kehittämisestä sekä Metsään.fi-toimijapalvelun tulevaisuudesta.
15:00-15:25 Metsänhoidon, monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttämisen yhteensovittaminen 
IBC-Carbon-tutkimushanke
Miten metsien monimuotoisuutta voidaan turvata yhdessä ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen kanssa? Miten metsänomistajat suhtautuvat metsänkäsittelytapoihin, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos? Muun muassa näitä tutkitaan Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -hankkeessa. Tule kuulemaan alustavia tuloksia ja keskustelemaan hankkeen tutkijoiden kanssa. Aihe jatkuu Metsänkäsittelyn monet tavoitteet -työpajassa kello 17. Lisätietoa tutkimushankkeesta: www.ibccarbon.fi

Tutkimus

Paikka: Bysa

Metsäareena kerää yhteen Luonnonvarakeskuksen metsän moninaiset osaajat ja huippuasiantuntijat. Luken viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestämä ja paljon kiitosta kerännyt tilaisuus on tänä vuonna osa Metsäpäivien ohjelmaa. Luvassa on tietoa esimerkiksi Suomen asemasta globaalissa ympäristössä, ilmastoviisaasta metsätaloudesta, digitalisaation mahdollisuuksista ja käynnissä olevista tutkimushankkeista.

11:00-11:25 Luken tutkimusylijohtajan tervehdys
Antti Asikainen
Mallit eurojen, biodiversiteetin ja ilmastohyötyjen jäljillä

Ohjelmajohtaja Tuula Packalen
Ulkopuolinen kommentaattori: ylijohtaja Juha S. Niemelä, MMM
11:30-11:55 Metsäsektorin suhdannenäkymät ja Suomen asema globaalissa ympäristössä
Erikoistutkija Matleena Kniivilä
Suomen metsä- ja puutuoteteollisuuden menestystekijät

Tutkimusprofessori Katja Lähtinen
Ulkopuolinen kommentaattori: yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, Sahateollisuus ry
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Täsmämetsätalous ja digitalisaatio
Johtava tutkija Jori Uusitalo
Puubiomassan ja sivuvirtojen tehoaineista uusia tuotteita
Erikoistutkija Tuula Jyske
Ulkopuolinen kommentaattori: yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Heikka, Stora Enso
14:00-14:25 Metsien hiilensidontaan kannustavat ohjauskeinot
Tutkija Jussi Lintunen
Ilmastoviisas metsätalous, case-esimerkki
Johtava tutkija Lauri Sikanen
Ulkopuolinen kommentaattori: maajohtaja Sini Harkki, Greenpeace Nordic
14:30-14:55 Metsien hoidon nykytila uusimman valtakunnan metsien inventointiaineiston pohjalta
Tutkimusprofessori Jari Hynynen ja johtava tutkija Kari T.Korhonen
Ulkopuolinen kommentaattori: metsänomistaja, Metsälehden kolumnisti ja Taaleri varainhoidon metsäasiantuntija Jyrki Ketola
15:00-15:25 Välähdyksiä käynnissä olevista tutkimus- ja asiakashankkeista: ST1, FutureGenes, metsätalouden kannattavuuspalvelu, kestävää ja hyväksyttävää metsänhoitoa turvemailla
Erikoistutkija Jyri Maunuksela, tutkimusprofessori Katri Kärkkäinen, tutkija Jussi Leppänen ja asiakkuuspäällikkö Eero Mikkola
Lyhyt yhteenveto Metsäareenan annista
Pääjohtaja Johanna Buchert ja ohjelmajohtaja Tuula Packalen

16.00–16.45 Keynote-puheenvuoro

Vihaisista linnuista ja Tallinnan tunnelihankkeesta tunnettu yrittäjä Peter Vesterbacka ei pelkää haasteita. Hänet on muun muassa nimetty amerikkalaisessa politiikan erikoislehdessä Politicossa yhdeksi vaikutusvaltaisimmista eurooppalaisista.

Tule kuuntelemaan, mitä ajatuksia Vesterbackalle heräsi Metsäpäivien seminaarien teemoista.

16.45 Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset

Suomen Metsäsäätiö haluaa vuosittaisilla huomionosoituksilla kiittää ansioituneita varojen kerääjiään. Puukauppojen yhteydessä kerättävällä vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla säätiö rahoittaa toimintaa, jolla vahvistetaan metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.


17.00–19.00 Sidosryhmätilaisuudet

Metsien Suomi -roadshow
2. kerros | Sonck
Suomen Metsäyhdistys

Tule vahvistamaan metsäalan yhteistä viestintää! Metsien Suomi on viestintäkampanja, jonka tavoitteena on herättää suomalaiset ymmärtämään, että metsät ovat meillä kaikessa mukana. Kampanja kertoo suurelle yleisölle metsien käytön kestävyydestä ja käytön tarjoamista ratkaisuista.

Roadshow-tilaisuudessa kerrotaan hankkeen monipuolisesta sisällöstä sekä siitä, kuinka voit itse ja organisaatiossasi vahvistaa metsäalan yhteistä viestiä. Julkisuudessa vähintään kolmivuotinen hanke näkyy ensi keväästä alkaen muun muassa televisiokanavilla.

Tilaisuudessa ovat äänessä hankkeen viestintäpäällikkö Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä ja yritysvalmentaja Tuija Tähtinen Valmennuksen Vire -yhtiöstä. Lähde siis mukaan ja ole ensimmäisten joukossa kuulemassa viestinnän toteutuksesta ja valmistautumassa tuleviin yhteisen näkymisen herättämiin keskusteluihin.


Arvokas metsämme-dokumenttielokuva
2. kerros | Tallberg

Minkälainen on metsiemme tulevaisuus? Millaisten uusien ideoiden varaan se rakentuu ja miten päästään kehittyvän jalostusasteen tielle? Arvokas metsämme -dokumentti esittää laajan kirjon erilaisia näkökulmia tekijöiltä, joita metsä yhdistää. Se kertoo visioita, näkemyksiä ja tuntemuksia siitä, miten puun käytölle voidaan luoda entistä korkeampaa arvoa metsää arvostaen. Ennen näytöstä dokumentin ohjaaja Petteri Saario esittelee lyhyesti elokuvan ja vastaa elokuvan jälkeen yleisökysymyksiin. Näytöksen Metsäpäiville tarjoaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.


Urafoorumi
2. kerroksen kahvitorilla
Loimu & Metsäylioppilaat

Haluatko tietää, miten hurmaat työnantajat ja muotoilet osaamisestasi timantin? Tule Urafoorumiin kuulemaan vinkit oman osaamisen tunnistamiseen ja kesätyönhakuun sekä tutustumaan metsään, puutuotteisiin ja -jalosteisiin liittyviin työmahdollisuuksiin. Vastavalmistuneet voivat noutaa Loimun pisteeltä omat Loimu-merkkinsä ja metsänhoitajamerkit. Urafoorumissa toimii myös Loimun CV-klinikka, jossa ura-asiantuntijat antavat vinkit ansioluettelosi parantamiseksi. CV-klinikalle voit varata ajan ennakkoon Loimun tapahtumakalenterista.


Metsänkäsittelyn monet tavoitteet -työpaja
2. kerros | Saukko
IBC-Carbon

Tervetuloa työpajaan metsänkäsittelytavoista, joiden tavoitteina on turvata luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastonmuutosta tai tukea sen vaikutuksiin sopeutumista. Pääset arvioimaan metsänkäsittelytapoja käytännön näkökulmasta ja vaikuttamaan siihen, miten metsänomistajien monet tavoitteet huomioon ottavaa palvelutapaa kehitetään. Työpaja liittyy IBC-Carbon eli Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -tutkimushankkeeseen, jossa ovat mukana Suomen ympäristökeskus, Helsingin ja Joensuun yliopistot sekä Suomen metsäkeskus. Työpajan ohjaa Pia Rotko Innotiimi-ICG:stä.


Teollisuuden Metsänhoitajien kutsutilaisuus jäsenille
2. kerros | Crusell


Tule tutustumaan UPM:ään ja tarjoamiimme kesätyömahdollisuuksiin!
1. kerros Galleria

Avoin tilaisuus UPM:n kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille. Tule keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa ja kuulemaan kokemuksista.


19.00–23.00 Metsäbileet, huomionosoituksia ja uuden palkinnon julkistaminen

3. kerros| Bysa

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset
Illan aluksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen jakaa Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset ja ansiomerkit.

On korkeamman jalostusasteen aika!
Klo 20.30 julkistetaan uusi säännöllisesti jaettava tunnustuspalkinto, jonka jakavat Marjatta ja Eino Kollin Säätiö ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Iltaohjelman musiikista vastaa bilebändi Korkkiruuvi. Bileissä on myynnissä pientä purtavaa. Tule verkostoitumaan!


Perjantai 1.11.

Huom. Mielenkiinto ohjelmakumppanuuksia kohtaan on ollut suurta. Perjantain ohjelma on täynnä.

9.00-10.30 Pääse metsänomistajan aaltopituudelle -työpaja
2. kerros | Sonck
Tapio & Suomen Metsäyhdistys

Metsänomistajat ovat metsäsuhteiltaan erilaisia – miten se vaikuttaa metsäomaisuuden hoitoon ja palvelutarpeisiin? Tule kuulemaan tutkimustietoa metsänomistajien arvostuksista sekä hyödyntämään metsänomistajien kanssa laadittuja kuvauksia heidän metsäsuhde- ja tunnetyypeistään sekä palvelutoiveistaan. Tiedon ja kuvausten avulla voit sopeuttaa omaa tyyliäsi ja luoda hyvin toimivia asiakassuhteita.


10.45-12.00 Puhutaan resursseista -Mitä tulevaisuuden metsästä tulee?
2. kerros | Sonck
Lusto

Metsät ovat olleet Suomen tärkein luonnonvara, jonka käyttö on muuttunut ja monipuolistunut siinä missä suomalainen yhteiskunta on muuttunut. Toisaalta ”vihreä kulta” on myös saanut aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. Metsä on tuonut Suomeen vaurautta ja osaamista, jonka päälle nyt rakennamme. Suomalainen metsäsuhde on moninaisesti kietoutunut metsään resurssina.

Jo lähitulevaisuudessa on yhteiskuntamme suurten muutosten edessä: digitalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos aikaansaavat moninaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Mitä nämä megatrendit ja ilmiöt tarkoittavat resurssipohjaiselle metsäsuhteellemme? Tuleeko tulevaisuuden metsästä retkikohde ja hiilinielu, innovaatiolaboratorio vai fossiilittoman yhteiskunnan ensisijainen raaka-aine? Miten metsien päällekkäiset tulevaisuudet suhteutuvat toisiinsa?


9.00-12.00 Metsäalan johtamisakatemian brunssi, kutsutilaisuus
2. kerros  | Crusell
Metsäteho


9.00-12.00 Avautunut metsätieto antaa buustia metsätaloudelle 
2. kerros | Tallberg
Metsäkeskus

Julkinen ja avoin metsävaratieto on perusta metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa. DigiELMO-hanke on jakanut tietoa avautuneesta metsätiedosta ja kannustanut organisaatioita ja yrityksiä kehittämään järjestelmiään ja palvelujaan siten, että avautunut tieto tulisi tehokkaaseen käyttöön. Tule kuuntelemaan, miten avointa tietoa jo hyödynnetään ja mitä tulevaisuudessa häämöttää. Lue lisää seminaarin ohjelmasta.


12.30-14.30 Metsäteema ryskyy somessa! Vinkit ja viestit sosiaalisen median keskusteluihin
2. kerros | Saukko
Metsäteollisuus

Metsät kiinnostavat ja puhuttavat laajasti, myös sosiaalisessa mediassa. Kuinka osallistua keskusteluun, miten käydä rakentavaa vuoropuhelua päivän polttavista aiheista? Tarinankerronnan ammattilainen ja somevaikuttaja Markus Nieminen johdattaa keskustelua somen syövereihin. Työpaja on tarkoitettu kaikille metsäalalla työskenteleville, joilla on kiinnostusta kehittää omaa someviestintäänsä. Tervetuloa työpajaan hakemaan sytykkeitä ja käytännön vinkkejä!

Tilaisuuteen on rajattu osallistujamäärä.
Varmista paikkasi ennakkoon 25.10. mennessä martta.fredrikson@forestindustries.fi.