Metsäpäivät 2021 | Alustava ohjelma

Metsäpäivät 4.-5.2.2020

Valtakunnalliset Metsäpäivät rakennetaan vahvassa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kesken

Metsäpäivien (4.–5.2.2020) pääteemana on monimuotoisuus – tarkasteltuna monesta eri näkökulmasta. Se on luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös esimerkiksi talouden ja kulttuurin ja monimuotoisuutta. 

Keskeisiä teemoja ovat myös ilmastonmuutos ja sen vaikutukset metsiin, uuden teknologian mahdollisesti tarjoamat ratkaisut tämän päivän haasteisiin sekä metsien merkitys ihmisten hyvinvoinnissa, esimerkiksi metsien monikäyttö tähän liittyen. 

Torstaina Metsäpäivien esitykset jakautuvat neljälle lavalle. Lavat ovat Tutkimus, Talous, Ihminen ja uutena lavana Tekniikka-lava. 

Teemalavojen välillä kulku käy minimessujen halki. Messut tarjoavat paikan yhtä lailla pienille organisaatioille kuin isoille yrityksille esitellä toimintaansa tai tuotteitaan. Samalla ne tarjoavat luontevan, Metsäpäiviltä paljon odotetun verkostoitumispaikan.

Puunjalostusinsinöörit ry:n opiskelijoille järjestämä PI Challenge hackathonissa opiskelijat ympäri Suomen ratkovat yritysten antamia haasteita muotoiluajattelun keinoin. Itse hackathon on opiskelijoille suunnattu kutsuvierastilaisuus, mutta hackathonin palkintojenjakotilaisuus on avoin kaikille halukkaille. Sinne joukolla kuulemaan, kuinka maailmaa muutetaan kestävämmäksi!  

 Opiskelijoille on lisäksi tarjolla kello viidestä seitsemään toisen kerroksen opiskelijoiden maailma, jossa opiskelijat voivat tavata metsäalan työnantajia

Torstain ohjelma huipentuu rentoon iltaohjelmaan, Metsäpäivien iltamiin. Luvassa on viihdyttävää ohjelmaa ja seurustelua – turvaväleistä huolehtien. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tulee ojentamaan iltamissa ansiomerkit palkituille metsäalan toimijoille. Tuolloin julkistetaan myös Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketin saaja. Luvassa on merkittävän metsistä kertovan palvelun juhlistaminen. Illan juontaa televisiostakin tuttu henkilö.

Perjantaina ohjelmassa on sidosryhmätilaisuuksia ja erilaisia työpajoja. Tilaisuuksista mainittakoon vaikkapa Metsäalan johtamisakatemian brunssiLuston Työ, metsä ja muutos -työpaja sekä Metsäteollisuus ry:n osallistava viestinnän työpaja. 

Ohjelma on ALUSTAVA. Ohjelmatiedot tarkentuvat ja muutokset ovat mahdollisia.


 Ohjelma:

Torstai 4.2.2021

10.00–17.00 Ohjelma teemalavoilla

TUTKIMUS-LAVA

10.00-10.50      Avajaiset – Keynote-puheenvuoro, puhujana europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Tila: BYSA

11.00-12.00      LUKE: Tilaisuudessa esitellään uusia tuloksia ja tietoa muun muassa metsien elinvoimaisuuden turvaamisesta sekametsien avulla, ilmaston lämpenemisestä ja metsäkasvillisuuden muuttumisesta. Lisäksi kuullaan paneelikeskustelu siitä mikä on metsien rooli eri yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijana.

12.00-13.15      Lounas

13.15-13.40      LUKE: Aamupäivän tilaisuus jatkuu

13.50-14.15      IBC-Carbon/SYKE: Luontoarvojen ja hiilen yhteisoptimoinnista tietoa päätöksentekoon

14.25-14.50      IBC-Carbon/SYKE: Tarinakartta havainnollistaa alueellista ympäristötietoa

15.00-15.25      Tapio: Metsän monimuotoisuuden turvaaminen

15.30-16.00      Kahvit

16.00-17.00      Keynote-puheenvuoro + keskustelu, puhujana historioitsija Teemu Keskisarja. Tila: BYSA

TALOUS-LAVA

10.00-10.50      Avajaiset – Keynote-puheenvuoro, puhujana europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Tila: BYSA

11.00-11.25      Metsähallitus: Aihe ilmoitetaan myöhemmin

11.30-11.55      Metsä Group: Tutkimustulokset sujuvasti käytännöiksi

12.00-13.15      Lounas

13.15-13.40      Tapio: Siementuotanto Suomessa

13.50-14.15      Stora Enso: Arvoa metsäomaisuudelle vastuullisella metsänhoidolla

14.25-14.50      Suomen Metsäkeskus: Mitä jokaisen pitäisi tietää uusista alueellisista metsäohjelmista?

15.00-15.25      Suomen Metsäkeskus: Huima laadunparannus uudella inventointikierrolla? – Metsävaratiedon keruu kehittyy

15.30-16.00      Kahvit

16.00-17.00      Keynote-puheenvuoro + keskustelu, puhujana historioitsija Teemu Keskisarja. Tila: BYSA

IHMINEN-LAVA

10.00-10.50      Avajaiset – Keynote-puheenvuoro, puhujana europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Tila: BYSA

11.00-11.55      Metsähyvinvointi: Mitä puut opettavat meille kasvusta?

12.00-13.15      Lounas

13.15-13.40      Ympäristöministeriö: Puurakentamisen hiilivarastot ja substituutio – käsitteet ja vaikutusmahdollisuudet selviksi.

13.50-15.25      LUKE: Esityksiä kuullaan mm. seuraavista aihepiireistä koronan vaikutukset metsäsektoriin, metsätuhojen vaikutus yhteiskuntaan, metsäkoneyrittäjien kannattavuus ja metsien virkistyskäyttö ja ulkoilijoiden maisema-arvostukset.

15.30-16.00      Kahvit

16.00-17.00      Keynote-puheenvuoro + keskustelu, puhujana historioitsija Teemu Keskisarja. Tila: BYSA

TEKNIIKKA-LAVA

10.00-10.50      Avajaiset – Keynote-puheenvuoro, puhujana europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Tila: BYSA

11.00-11.25      IBC-Carbon: Kaukokartoitustieto mahdollistaa monimuotoisuuden havainnoinnin

11.30-11.55      Metsähallitus: Aihe ilmoitetaan myöhemmin

12.00-13.15      Lounas

13.15-13.40      Tapio+Syke+Metsäkeskus: Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta uudelle aikakaudelle

13.50-14.15      Tapio: Ilmastokestävä metsänhoito Metsänhoidon suosituksissa

14.25-14.50      Tapio: Metsäalan digitalisaatio

15.00-15.25      Bitcomp: Automaation ja koneoppimisen mahdollisuudet metsäjärjestelmissä

15.30-16.00      Kahvit

16.00-17.00      Keynote-puheenvuoro + keskustelu, puhujana historioitsija Teemu Keskisarja. Tila: BYSA


17.00–19.00 Sidosryhmätilaisuudet

Tiedot tarkentuvat myöhemmin.


Opiskelijoiden maailma sekä Urafoorumi
2. kerroksen kahvitorilla
Metsäyhtiöt & Loimu & Metsäylioppilaat


Teollisuuden Metsänhoitajien kutsutilaisuus jäsenille
2. kerros | Crusell


19.00–23.00 Metsäpäivien iltamat

3. kerros| Bysa

Suomen Metsäyhdistyksen ansiomerkit
Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset 
Ansiomerkit ja huomionosoitukset jakaa maa- ja metsätalousminiteri Jari Leppä.

Tarjolla After Work -buffet. Tervetuloa viihtymään ja verkostoitumaan!


Perjantai 5.2.2021

Sidosryhmätilaisuuksia sekä työpajoja:

 Työ, metsä ja muutos -työpaja
Lusto


Metsäalan johtamisakatemian brunssi, kutsutilaisuus
Metsäteho


Osallistava viestinnän työpaja

Metsäteollisuus ry