Metsäpäivät 2019 | Ohjelma

Valtakunnalliset Metsäpäivät rakennetaan vahvassa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kesken

Metsäpäivillä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Tapahtuma levittäytyy kolmelle lavalla, joilla metsien kestävästä käytöstä kerrotaan muun muassa ihmisen, tutkimuksen ja talouden näkökulmasta. Päälavan avauksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus valita vapaasti ohjelmapaloja ja käydä kuuntelemassa eri lavojen seminaaritarjontaa.

Teemalavojen välillä kulku käy minimessujen halki. Messut tarjoavat paikan yhtä lailla pienille organisaatioille kuin isoille yrityksille esitellä toimintaansa tai tuotteitaan. Samalla ne tarjoavat luontevan, Metsäpäiviltä paljon odotetun verkostoitumispaikan. Oma paikkansa ja aikansa löytyy myös sidosryhmätapaamisille.

Ohjelmatiedot tarkentuvat ja muutokset ovat mahdollisia.


Torstai 31.10.

Ihminen

11:00-11:25 #160kestäväätekoa – ihmiset vastuullisuuden tekijöinä                                                                  Metsähallitus
11:30-11:55 Metsähallitus
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Palaudu ja onnistu
Metsäteho
Tässä Metsähyvinvoinnin tilaisuudessa käsitellään palautumisen merkitystä terveyden ja suorituskyvyn kannalta. Meillä jokaisella on samat 24 tuntia vuorokaudessa käytettävänä, mutta voimme kuluttaa ne hyvin eri tavoin. Saanko arjesta virtaa vai huomaanko vain odottavani lomaa? Uusitalo-Arola kertoo palautumisen keskeisistä tekijöistä ja luo silmäyksen myös niihin tärkeisiin varomerkkeihin, jolloin palautumiseen tulee kiinnittää huomiota. Uusitalo-Arolalta on keväällä 2019 julkaistu kirja ”Uuvuksissa – Kirja sinulle joka tahdot voimasi takaisin”.
Liisa Uusitalo-Arola, PsL, työpsykologi, psykoterapeutti
14:00-14:25 Vaikeita ihmisiä vai täyttymättömiä tarpeita – Miksi työyhteisön hankaluuksia kannattaa tutkailla pintaa syvemmältä?
Metsäteho
Aina ei tule ajatelleeksi, mistä vaikeudet työyhteisössä oikein kertovat. Hankalan olon ja vuorovaikutuksen kitkan voi kuitenkin kääntää arvokkaaksi tiedoksi, jonka avulla johdat viisaammin niin itseäsi kuin muita. Uusitalo-Arola on digimaailmasta innostunut työpsykologi ja psykoterapeutti, joka auttaa meitä ymmärtämään, mikä aiheuttaa hankausta ja millä estää turhautumisen tai konfliktien syvenemistä. Tilaisuuden järjestää Metsähyvinvointi (www.metsahyvinvointi.fi), ja se sopii kaikille taustasta riippumatta.
Liisa Uusitalo-Arola, PsL, työpsykologi, psykoterapeutti
14:30-14:55 Näkökulmia metsäammattilaisen arjen työkyvystä
Metsä Group
Carita Borgenström – työhyvinvointikokonaisuuden tuntija Metsä Groupissa sekä pitkäaikainen työhyvinvointiteeman ammattilainen ja kehittäjä. Työhyvinvointipäällikön tehtävässä Carita kohtaa Metsä Groupin henkilöstön mukaan lukien puunhankinnan ja metsäpalveluiden metsäalanammattilaiset eri kulmilta. Carita avaa, havainnoi ja kommentoi työhyvinvoinnin kokonaisuutta ja työkykyyn liittyviä teemoja.
Työhyvinvointipäällikkö Carita Borgenström 
15:00-15:25 Tuoreita näkökulmia metsäalan esimiestyöstä arjessa
Metsä Group
Essi Jokinen –osaaminen ja markkinointi asiantuntijaryhmän esimies Metsä Groupin puunhankinnan Jäsenpalvelutoiminnossa. Kommentoi omasta tuoreesta esimieskulmasta Caritan esityksen herättämiä ajatuksia. Essi ja hänen 13-hengen tiimi toimivat koko Suomen alueella kukin omalla vastuuhankintapiirillä, he näkevät metsäasiantuntijan arkea ja tukevat osaamisen varmistamisessa monin eri tavoin.  Essi kohtaa myös maantieteellisesti laajalti levittäytyneen organisaation esimieshaasteen. Toisena teemana Essi käsittelee metsäalanammattilaisen työkaluja puhuttaessa vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta.
Jäsenpalvelupäällikkö Essi Jokinen

Talous

11:00-11:25 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM
Puun käytön evoluutiossa eletään uutta aikakautta. Mekaanisen ja kuiduttavan teollisuuden rinnalle on syntynyt aivan uusi puunjalostuksen muoto, kun puusta on opittu tekemään liikenteen biopolttoaineita ja kemianteollisuuden kaipaamia hiiliketjuja. Puu on viemässä meitä fossiilisten jälkeiseen aikakauteen, jossa raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Missä olemme tänään, ja mitä puusta tehdään huomenna?
11:30-11:55 Puun monet mahdollisuudet – Miten UPM on onnistunut uusissa tuotteissa?
UPM
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Metsänhoidon suositukset muuttuvassa toimintaympäristössä
Tapio
14:00-14:25 Uudet menetelmät metsälakien toimeenpanossa ja metsätalouden kokonaiskestävyyden turvaamisessa
Metsäkeskus
Kaukokartoitusaineistot ja digitaaliset tiedonkeruun tekniikat ovat tulossa vauhdilla metsälakien toimeenpanoon ja metsien käytön seurantaan. Satelliittikuva-aineistoja käytetään jo hakkuiden valvonnassa, ja niiden avulla pyritään tunnistamaan taimikonhoitokohteita. Drone-teknologialla kerätyt tiedot tulevat täydentämään ja korvaamaan perinteisiä maastotarkastusten mittauksia. Kerromme, missä ollaan menossa ja miten metsäalalla voidaan hyödyntää uusilla menetelmillä kerättävää seurantatietoa.
14:30-14:55 Avoimen metsätiedon menestystarina jatkuu
Metsäkeskus
Metsäkeskuksen keräämät avoimeksi luokitellut metsätiedot ovat olleet reilun vuoden ajan vapaasti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen kautta. Avointa metsätietoa on hyödynnetty karttapalveluina, ladattavina paikkatietoaineistoina ja teknisten rajapintojen kautta. Kerromme avoimen tiedon vaikutuksista asiakkaidemme työhön tuoreen asiakaskyselyn perusteella. Valotamme palveluihin liittyviä odotuksia ja kerromme metsätiedon palvelualustan kehittämisestä ja Metsään.fi-toimijapalvelun tulevaisuudesta.
15:00-15:25 Miten puunkorjuu voidaan sovittaa yhteen metsien monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttämisen kanssa?
Suomen Ympäristökeskus, IBC-Carbon
Miten metsien monimuotoisuutta voidaan turvata yhdessä ilmastonmuutoksen hillinnän kanssa? Miten metsänomistajat näihin asioihin suhtautuvat ja kuinka heitä voidaan neuvoa kestäviin ratkaisuihin omissa metsissään? Tule kuuntelemaan Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -hankkeen (IBC-Carbon) alustavia tuloksia ja keskustelemaan hankkeen tutkijoiden kanssa.

Tutkimus

Paikka: Bysa

Metsäareena kerää yhteen Luonnonvarakeskuksen metsän moninaiset osaajat ja huippuasiantuntijat. Luken viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestämä ja paljon kiitosta kerännyt tilaisuus on tänä vuonna osa Metsäpäivien ohjelmaa. Luvassa on tietoa esimerkiksi Suomen asemasta globaalissa ympäristössä, ilmastoviisaasta metsätaloudesta, digitalisaation mahdollisuuksista ja käynnissä olevista tutkimushankkeista.

11:00-11:25 Luken tutkimusylijohtajan tervehdys
Antti Asikainen
Mallit eurojen, biodiversiteetin ja ilmastohyötyjen jäljillä

Ohjelmajohtaja Tuula Packalen
Ulkopuolinen kommentaattori: ylijohtaja Juha S. Niemelä, MMM
11:30-11:55 Metsäsektorin suhdannenäkymät ja Suomen asema globaalissa ympäristössä
Erikoistutkija Matleena Kniivilä
Suomen metsä- ja puutuoteteollisuuden menestystekijät

Tutkimusprofessori Katja Lähtinen
Ulkopuolinen kommentaattori: yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, Sahateollisuus ry
12:00-13:30 LOUNAS
13:30-13:55 Täsmämetsätalous ja digitalisaatio
Johtava tutkija Jori Uusitalo
Puubiomassan ja sivuvirtojen tehoaineista uusia tuotteita
Erikoistutkija Tuula JyskeUlkopuolinen kommentaattori: yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Heikka, Stora Enso
14:00-14:25 Metsien hiilensidontaan kannustavat ohjauskeinot
Tutkija Jussi Lintunen
Ilmastoviisas metsätalous, case-esimerkki
Johtava tutkija Lauri SikanenUlkopuolinen kommentaattori: maajohtaja Sini Harkki, Greenpeace Nordic
14:30-14:55 Metsien hoidon nykytila uusimman valtakunnan metsien inventointiaineiston pohjalta
Tutkimusprofessori Jari Hynynen ja johtava tutkija Kari T.Korhonen
Kestävää ja hyväksyttävää metsänhoitoa turvemailla
Tutkimusprofessori Raija LaihoUlkopuolinen kommentaattori: metsänomistaja, Metsälehden kolumnisti ja Taaleri varainhoidon metsäasiantuntija Jyrki Ketola
15:00-15:25 Välähdyksiä käynnissä olevista tutkimus- ja asiakashankkeista: ST1, FutureGenes, metsätalouden kannattavuuspalvelu
Erikoistutkija Jyri Maunuksela, tutkimusprofessori Katri Kärkkäinen ja tutkija Jussi Leppänen
Lyhyt yhteenveto Metsäareenan annista

Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen

Sidosryhmätilaisuudet

Kello 17.00-19.00

Loimun ja Metsäylioppilaiden Urafoorumi

Paikka: 2. kerroksen kahvitorilla

Haluatko tietää, miten hurmaat työnantajat ja muotoilet osaamisestasi timantin? Tule Urafoorumiin kuulemaan vinkit oman osaamisen tunnistamiseen ja kesätyönhakuun sekä tutustumaan metsään, puutuotteisiin ja -jalosteisiin liittyviin työmahdollisuuksiin. Vastavalmistuneet voivat noutaa Loimun pisteeltä omat Loimu-merkkinsä ja metsänhoitajamerkit. Urafoorumissa toimii myös Loimun CV-klinikka, jossa ura-asiantuntijat antavat vinkit ansioluettelosi parantamiseksi. CV-klinikalle voit varata ajan ennakkoon Loimun tapahtumakalenterista.

Arvokas metsämme-dokumenttielokuva

Paikka: 2. kerros

Minkälainen on metsiemme tulevaisuus? Millaisten uusien ideoiden varaan se rakentuu? Miten päästään kehittyvän jalostusasteen tielle?

Arvokas metsämme -elokuvassa on laaja kattaus erilaisia näkökulmia tekijöiltä, joita metsä yhdistää. Visioita, näkemyksiä ja tuntemuksia siitä, miten entistä korkeampaa arvoa voidaan luoda, samalla metsää arvostaen. Ohjaus Petteri Saario. Elokuvan ja näytöksen tarjoaa Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Metsänkäsittelyn monet tavoitteet -työpaja

IBC-Carbon

Työpajan tavoitteina ovat eri metsänkäsittelytapojen arvioiminen käytännön näkökulmasta ja metsänomistajien moninaiset tavoitteet huomioivan palvelutavan yhteiskehittäminen. Työpajan järjestää Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -hanke (IBC-Carbon). Paikalla keskustelemassa on hankkeen tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta ja Helsingin yliopistosta sekä metsänomistajaneuvonnan ammattilaisia Suomen metsäkeskuksesta. Työpajan ohjaa Pia Rotko Innotiimi-ICG:stä.

 

Perjantai 1.11.

Huom. Mielenkiinto ohjelmakumppanuuksia kohtaan on ollut suurta. Perjantain ohjelma on täynnä.

Metsäpäivät

 

Avautunut metsätieto antaa buustia metsätaloudelle 

Metsäkeskus

Julkinen, avoin metsävaratieto muodostaa perustan metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa. DigiELMO  -hanke on jakanut tietoa avautuneesta metsätiedosta ja kannustanut organisaatioita ja yrityksiä kehittämään järjestelmiään ja palvelujaan siten, että avautunut tieto tulisi tehokkaaseen käyttöön. Tule kuuntelemaan miten avointa tietoa jo hyödynnetään ja mitä tulevaisuudessa häämöttää.