Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Tälle sivulle on koottu lista graafeista, joiden aihepiiri on metsien monimuotoisuus ja suojelu. Graafi avautuu pikkukuvasta pdf-muodossa.

Liitetyt tiedostot

 • Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin 2000-2010

  Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin 2000-2010

  Graafi päivitetty 23.11.2016.
 • Tiukan metsiensuojelun taso kasvillisuusvyöhykkeittäin

  Tiukan metsiensuojelun taso kasvillisuusvyöhykkeittäin

  Päivitetty 1.1.2007.
 • ff_graafi_2017_046_Metsien_suojelu_Suomessa

  Metsien suojelu Suomessa

  Päivitetty 25.10.2016.
 • ff_graafi_2017_047_Uhanalaisten_lajien_elinymparistot_ja_maara

  Uhanalaisten lajien elinympäristöt ja määrä

  Päivitetty 1.4.2016.
 • ff_graafi_2017_089_Suojelualueiden_välinen_etäisyys_2017

  Suojelualueiden välinen etäisyys 2017

  Päivitetty 18.10.2017.
 • ff_graafi_2017_27_Arvokkaiden_elinymparistojen_ominaispiirteiden_sailyminen_hakkuiden_yhteydessa

  Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyminen hakkuiden yhteydessä vuosina 2000–2015

  Päivitetty 18.4.2017.
 • ff_graafi_2017_050_Metsapalot_Suomessa_1970_2016

  Metsäpalot 1970–2016

  Päivitetty 21.4.2017.
 • Lintukantojen suhteellinen kehitys Suomessa

  Lintukantojen suhteellinen kehitys Suomessa

  Päivitetty 1.1.2007.
 • ff_graafi_2017_010_Jarean_puuston_maara_1951_2013

  Järeän puuston määrä 1951–2013

  Päivitetty 1.7.2017.
 • ff_graafi_2017_028_Ihmisen_aiheuttama_vesistokuormitus_2016

  Ihmisen aiheuttaman vesistökuormituksen jakautuminen vuonna 2016

  Päivitetty 11.10.2017.
 • ff_graafi_2017_055_Metsiensuojelun_tiukkuus_eräissä_Euroopan_maissa

  Metsiensuojelun tiukkuus eräissä Euroopan maissa

  Päivitetty 21.4.2017.
 • ff_graafi_2017_056_Tiukasti_suojeltujen_metsien_maara_ja_osuus_eräissä_Euroopan_maissa

  Tiukasti suojeltujen metsien määrä ja osuus eräissä Euroopan maissa 2015

  Päivitetty 1.4.2016.
 • Kuolleen käyttökelpoisen puun määrä hehtaaria kohti

  Kuolleen käyttökelpoisen puun määrä hehtaaria kohti

  Päivitetty 1.1.2011.