Luonnon monimuotoisuus

Suomalaismetsien luontoarvoja on suojeltu poistamalla ekologisesti arvokkaita metsäalueita talouskäytöstä. Tällaisessa suojelussa Suomi on Euroopan huippua. Suomalaisten metsien monimuotoisuutta ylläpidetään myös talousmetsien luonnonhoidolla.

Lue lisää

Metsäenergia

Suomessa eniten puupohjaista energiaa syntyy ja käytetään metsäteollisuudessa, joka polttaa sellun keiton jäteliemen eli mustalipeän energiaksi. Metsäenergialla tarkoitetaan yleensä hakkuutähteistä ja kannoista eli energiapuusta saatavaa energiaa.

Lue lisää

Metsäpolitiikka

Suomen metsäpolitiikkaa tehdään maa- ja metsätalousministeriön johdolla yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja tärkeiden sidosryhmien kanssa. Metsäpolitiikka muuttuu käytännön toimiksi muun muassa metsäsuunnittelun ja metsällisten organisaatioiden toiminnan kautta.

Lue lisää

Metsäsektorin merkitys

Metsäsektori tarkoittaa metsätaloutta ja -teollisuutta yhdessä. Metsäsektori on ainoa koko maassa maailmanmarkkinoiden ehdoilla toimeen tuleva tuotannonala.

Lue lisää

Metsät ja ilmastonmuutos

Kasvaessaan metsän kasvit sitovat itseensä ilmakehän hiiltä eli varastoivat sitä. Hiiltä vapautuu hiilivarastosta, kun kasvit hajoavat joko luonnollisesti tai kun puutuote - pöytä tai kirja- poltetaan tai hajoaa muuten.

Lue lisää

Metsätalous

Metsätaloudella tarkoitetaan metsän kasvatusta, hoitoa ja hakkuita. Suomen metsien hoidon tärkeät periaatteet ovat kestävyys ja luonnonläheisyys. Metsätaloudessa jäljitellään luonnon prosesseja.

Lue lisää

Metsäteollisuus

Metsäteollisuudella eli puujalostusteollisuudella tarkoitetaan teollisuutta, joka valmistaa tästä luonnonvarasta tuotteita. Viime vuosina metsäteollisuus on pyrkinyt voimakkaasti uusille aloille.

Lue lisää

Metsävarat

Kun metsäalalla puhutaan metsävaroista, sillä on perinteisesti tarkoitettu puuston määrää. Suomen metsissä olevan puun määrä kasvaa joka vuosi. Puuston vuotuinen kasvu on jo kauan ollut suurempi kuin hakkuut.

Lue lisää

Metsänomistus

Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Metsänomistajia on lähes 14 prosenttia kansasta. Suomalaiset metsätilat ovat tyypillisesti pieniä, noin 30 hehtaaria kokoisia.

Lue lisää

Metsien monikäyttö

Metsien monikäyttö perustuu pitkälti jokamiehenoikeuteen. Sen nojalla suomalaiset liikkuvat, harrastavat ja marjastavat metsissä, jotka omistaa joku muu.

Lue lisää