Metsänomistus

Suomalaisten metsät ovat suomalaisten omia.

Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Suomessa on noin 632 000 metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat. Metsänomistajia on siis lähes 14 prosenttia kansasta.

Yksityisten kansalaisten omistuksessa olevat metsät siirtyvät perintönä sukupolvelta toisella; siksi Suomessa puhutaan perhemetsätaloudesta. Valtio omistaa 26, osakeyhtiöt, kuten teollisuus yhdeksän ja muut tahot viisi prosenttia tuottavasta metsämaasta (metsätalouden maan luokituksesta, katso täältä). Valtion metsät sijaitsevat pääasiassa Pohjois- ja Itä-Suomessa ja niistä 45 prosenttia on tiukasti suojeltu. Valtionmetsiä hoitaa valtion liikelaitos Metsähallitus.

Tyypillistä metsänomistajaa ei ole

Muutama vuosikymmen sitten tyypillinen perhemetsänomistaja oli maalla asuva, vähän kouluja käynyt maanviljelijämies. Nykyisin tyypillistä metsänomistajaa ei enää ole. Eniten metsänomistajarakennetta muokkaa väestön ikääntyminen ja suurin metsänomistajaryhmä ovatkin eläkeläiset.

Suomessa pohditaan paljon metsänomistajakunnan nopeaa kaupunkilaistumista. Vaikka ilmiö on todellinen, kuitenkin 55 prosenttia metsänomistajista asuu edelleen haja-asutusalueilla, kun taas neljännes asuu yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Runsas 40 prosenttia metsänomistajista asuu yhä tilallaan.

Noin joka neljäs metsätilan hoidosta vastaava henkilö on nainen. Metsänomistajakunta naisistuu hitaasti, mutta tämä kehitys selittyy kokonaan sillä, että metsänomistajakunta vanhenee ja naiset elävät miehiä pidempään.

Metsätilat ovat pieniä

Suomalaiset metsätilat ovat tyypillisesti pieniä. Yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 347 000 ja niiden koko on keskimäärin 30,1 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi prosenttia. Metsänomistusrakenne polarisoituu siinä mielessä, että sekä suurten että pienten tilojen määrä on kasvussa.

Metsätilalla on usein monta omistajaa ja siksi metsänomistajia on noin kaksinkertainen määrä metsätiloihin verrattuna. Perikunnat omistavat 12 prosenttia metsätiloista ja pääosin yksityisten kansalaisten muodostamat yhtymät 14 prosenttia.

Noin puolet metsätiloista on siirtynyt omistajilleen perintönä. Yksityismetsä vaihtaa omistajaa keskimäärin 23 vuoden välein.

Perheiden ja yksityisten kansalaisten osuus hyvätuottoisista metsämaista on suurempi kuin muiden, koska valtion ja osittain myös yhtiöiden maat sijaitsevat pääosin vähätuottoisilla mailla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Niinpä yksityismaiden osuus hakkuista on metsien omistusosuutta selvästi suurempi, noin 80 prosenttia.

Lisätietoja metsänomistuksesta saa perhemetsänomistajien etujärjestö MTK:sta ja Metsähallituksesta.

Lähteet: Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastotiedote 8/2012, Metsähallitus, 2011.

Päivitetty 8.1.2016.


Metsänomistukseen liittyviä graafeja forest.fi:ssä