Metsäsektorin merkitys

Metsäsektori on merkittävä osa Suomen taloutta.

Metsäsektori tarkoittaa metsätaloutta ja -teollisuutta yhdessä. Metsäala taas on enemmänkin kuvaileva nimitys ja sillä tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta, johon sisältyy sellaisia toimialoja kuin metsänomistajille suunnatut palvelut ja esimerkiksi metsämatkailu.

Metsäsektoria on mielekästä tarkastella kokonaisuutena siksi, että siihen kuuluvat perustuotanto ja teollisuus ovat niin tiukasti kytkeytyneet toisiinsa: ilman toista ei olisi toistakaan. Metsäteollisuus on avain metsätalouden kannattavuuteen. Se takaa, että metsässä kasvavalle puulle on maksukykyinen ostaja. Toisaalta myöskään metsäteollisuus ei tulisi toimeen ilman pääraaka-aineensa puun tuottajaa, kannattavaa ja tuottavaa metsätaloutta.

Metsäsektori on yksi Suomen talouden tärkeistä tukipylväistä. Vuonna 2011 se työllisti Suomessa suoraan noin 70 000 ihmistä, mikä on 2,8 prosenttia työllisestä työvoimasta. Suomen vientituloista viidennes tulee metsäteollisuudesta. Metsäteollisuuden arvonlisäyksestä runsas 60 prosenttia tuli massa- ja paperiteollisuudesta ja loput puutuoteteollisuudesta vuonna 2011.

Aluetaloudellisesti metsäsektorin merkitys on suurin Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusalueilla, joilla metsäsektori tuottaa noin kymmenen prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. Myös metsäsektorin eri osien merkitys vaihtelee alueittain. Metsätalouden merkitys on suurin Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Ainoa koko Suomessa maailmanmarkkinoilla pärjäävä tuotannonala

Metsäsektori on elintarvikesektorin ohella toinen niistä teollisuuden- ja tuotannonaloista, joilla omassa maassa toimiva perustuotanto on yhdistetty teolliseen jalostukseen. Elintarvikesektorista metsäala eroaa siinä, että metsäsektori ei juuri tarvitse yhteiskunnan rahallista tukea. Metsäsektori onkin ainoa koko maassa maailmanmarkkinoiden ehdoilla toimeen tuleva tuotannonala.

Vuonna 2013 Suomessa oli toiminnassa noin 70 sellu-, kartonki- tai paperikonetta vajaalla 50 eri tehdasalueella. Lisäksi maassa oli toiminnassa noin 200 sahaa, joiden tuotanto suuntautuu pääosin vientiin.

Metsäteollisuuden raaka-aineesta lähes kaikki ja energiastakin suuri osa on kotimaista. Vuonna 2011 metsäteollisuus maksoi perhemetsänomistajille kantorahatuloja noin 1,5 miljardia euroa. Nämä rahat levisivät sadoilletuhansille metsänomistajille ympäri Suomen laajaa maaseutua: yksityismetsien kantorahatuloista kaksi kolmasosaa jää metsän sijaintikuntaan. Lisäksi valtion ja metsäteollisuuden puunmyyntitulot olivat noin 329 miljoonaa euroa.

Metsäsektorin myötä Suomeen on syntynyt myös muuta teollisuutta ja taloustoimintaa, kuten paperi- ja metsäkonetuotantoa ja erittäin monimuotoista yritystoimintaa erilaisissa suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. Metsäsektoria ja tätä kokonaisuutta kutsutaan yhdessä metsäklusteriksi.

Päivitetty 30.12.2015.


Metsäsäätiön esitys: Metsäsektorin taloudellinen ja sosiaalinen merkitys Suomessa


 

 

Liitetyt tiedostot

 • ff_graafi_suo_Metsasektorin_taloudellinen_merkitys_2015

  Metsäsektorin taloudellinen merkitys Suomessa

 • ff_graafi_suo_Metsasektorin_nettovientitulo-osuuden_kehitys_2015

  Metsäsektorin nettovientitulo-osuuden kehitys

 • ff_graafi_suo_Metsan_tuotteiden_maaria_ja_arvoja_2015

  Metsän tuotteiden määriä ja arvoja

 • ff_graafi_suo_Suomi_ja_sen_metsat_pahkinankuoressa_2015

  Suomi ja sen metsät pähkinänkuoressa

 • Bioenergian osuus energian loppukulutuksesta Suomessa

  Bioenergian osuus energian loppukulutuksesta Suomessa