forest.fi

Iso vääntö Luken hiilinielulaskelmasta – hakkuukypsyys ja hakkuumäärät sekoittuvat pahasti

Luonnonvarakeskus korjaa Euroopan unionille toimitettavaa arviota vertailutasosta, johon Suomen hakkuita ilmastoneuvotteluissa verrataan. Korjaus on nostanut julkisuudessa keskustelun, jossa käsitteet ja […]

Uhanalaisia lajeja autetaan siirtoistutuksin – kääpiä pelastuu, jos metsissä on tarpeeksi lahopuuta

Lahopuun merkitys useille uhanalaisille lajeille on suuri. Lahopuun määrä metsissä on kasvussa, mutta se ei automaattisesti palauta metsiin kadonneita tai […]

Lintujen pesimäaikaisille hakkuille uusi ohje – vahingot ovat ikäviä, mutta promilleluokkaa

Linnunpesiä voidaan tehokkaasti säästää hakkuiden aiheuttamilta vahingoilta suuntaamalla pesimäaikaiset hakkuut karuimmille ja kuivimmille maille. Pahimmillaankin tuhoutuvien pesien osuus kaikista pesistä […]

Kunnat ovat siirtyneet puurakentamisen kärkeen – syynä on ennen kaikkea sisäilmaongelmat

Yli puolet Suomen kunnista on kirjannut puurakentamisen edistämisen strategiaansa. Silti kunnissa ymmärretään vain harvoja puurakentamisen etuja, kertoo Suomen PEFCin kuntapäättäjien […]

Lahopuun määrä metsissä kasvaa nopeasti – luonnon monimuotoisuus ja hakkuut voidaan sovittaa yhteen

Lahopuun määrän arvioidaan voivan kasvaa nykyistä suuremmillakin hakkuilla jopa 20 kuutioon hehtaaria kohti vuonna 2065. Saavutettu taso ei ole sama […]

Viisi sovellusta avoimelle metsätiedolle – karttapohjaisia metsätiedostoja on ladattu vuoden aikana yli kolme miljoonaa kertaa

Viime vuoden maaliskuussa avattu avoin metsävaratieto on suosiossa. Kuka vain voi hakea verkosta kasvupaikka- ja puuvaratiedot ilman tunnistautumista nyt jo […]

Hakkuurajojen alentaminen olisi teollisuudelle signaali ja sokki: älkää investoiko

Jos Suomi päättäisi rajoittaa metsänhakkuitaan, metsäteollisuus tekisi siitä johtopäätöksensä, sanoo strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen. ”Se olisi metsäteollisuudelle […]

Ilmastonmuutosta voi hidastaa metsien käytöllä – mutta miten, se riippuu olosuhteista

Kanadalaisen metsäntutkijan Werner Kurzin mukaan fossiilipäästöjen vähentäminen on ilmastonmuutoksen torjunnassa oleellista, myös hiilinielujen kannalta. ”Jos fossiilipäästöjä ei saada laskettua ja […]

Uhanalaisten osuus tutkituista metsälajeista on pysynyt ennallaan – luonnonhoidosta ovat hyötyneet kymmenet lajit

Metsäluonnon hoitotoimet eivät ole turhia, osoittaa tuore arvio Suomen lajien uhanalaisuudesta. Metsien uhanalaisilla menee paremmin kuin muiden elinympäristöjen uhanalaisilla ja […]

Metsähallitus tuottaa valtiolle yhä enemmän – hakkuumäärät jäivät suunniteltua pienemmiksi

Metsähallituksen tulot ovat kasvaneet niin paljon, että tämän vuoden tulostavoitetta on päätetty nostaa 110 miljoonasta peräti 150 miljoonaan euroon. Tulostavoite […]

Metsästrategia nostaa esiin ilmastokestävän metsätalouden – EU suunnittelee taas uutta kestävän metsätalouden kriteeristöä

Vuoteen 2025 tähtäävään kansalliseen metsästrategiaan tuli juuri hyväksytyn päivityksen myötä uusia tavoitteita, kuten ilmastokestävä metsätalous, uudet, puupohjaiset tuotteet ja kansainvälinen […]

Avohakkuualat ovat kasvaneet hieman – lumituhot lisäsivät jatkuvan kasvatuksen hakkuita Itä-Suomessa

Keskimääräinen päätehakkuuala eteläsuomalaisessa yksityismetsässä on vain 1,3 hehtaaria. Luku on kasvanut viidessä vuodessa vähän: vuonna 2014 ala oli 1,2 hehtaaria. […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)