Kemiantekniikan diplomi-insinööri

Kemian tekniikan koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä, jotka toimivat prosessiteollisuuden sekä siihen liittyvien alojen monipuolisissa tehtävissä, joissa edellytetään kemian, biokemian, mikrobiologian, kemian […]

Kemian-, bio- ja materiaalitekniikkan diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kemian- , bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmaan kuuluu biotekniikka, biomassan jalostustekniikka, prosessitekniikka ja kuitu- ja polymeeritekniikka sekä biomateriaalit […]

Energiatekniikan insinööri

Energiatekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Töitä löytyy markkinoinnin, käytönvalvonnan ja kunnossapidon parista. Työnantaja voi olla esimerkiksi […]

Kemiantekniikan insinööri

Jos haluat tietää lisää: Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Töitä löytyy markkinoinnin, käytönvalvonnan ja kunnossapidon parista. Työnantaja voi […]