Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottaja taitaa luonnontuotteiden tuotteistamisen. Hän tuntee luonnon raaka-aineet, osaa kerätä niitä ja tietää, miten luonnontuotteita voidaan käyttää elintarvikkeina, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa, […]

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöneuvoja edistää ihmisten luonto- ja ympäristötietoisuutta opastamalla heitä ympäristövastuulliseen toimintaan ja kuluttamiseen. Hän tuntee luonto- ja ympäristöongelmien taustat […]

Ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitaja tuntee ympäristöongelmien taustat ja syyt, mutta tietotaitoa löytyy esimerkiksi lainsäädännöstä, luonnosta ja ympäristöstä, kuten myös luonnossa liikkumisesta. Työssään ympäristönhoitaja […]

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja on matkailun ammattilainen, joka viihtyy luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Hän tuntee luonnon ja sen ilmiöt ja osaa kertoa niistä elävästi. […]