Metsänhoitaja

Metsänhoitaja on metsäalan ammattilainen, joka tuntee koko prosessin metsän kasvatuksesta valmiiden tuotteiden markkinointiin. Metsänhoitajat työskentelevät erilaisissa johto-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus- […]

Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinööri hallitsee metsän koko tuotantoketjun. Hän tuntee metsien hoidon ja puunhankinnan, tietää minkälaisia tuotteita puusta voidaan valmistaa ja miten niitä […]

Metsäkoneasentaja

Metsäkoneasentaja tuntee puunkorjuukaluston ja muiden raskaiden koneiden huolto- ja korjaustyöt. Osaamisen ydinalueita ovat koneiden rakenteen tuntemus, vianetsintä ja korjaus. Töitä […]

Metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuottaja on varsin uusi metsäalan tutkintonimike, joka on syntynyt bioenergian merkityksen voimakkaan kasvun myötä. Metsäenergia-ala on luonnon- ja käytännönläheinen […]

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja hallitsee puunkorjuun ja siihen liittyvät tietojärjestelmät, ympäristöystävällisen metsienkäsittelyn ja koneellisen puunkorjuun logistiikan. Hän osaa käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa […]

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsurin työhön kuuluu metsänviljelyn, taimikonhoidon ja hakkuiden lisäksi neuvonta-, mittaus- ja suunnittelutyötä. Metsurin tärkeimpiä työvälineitä ovat moottori- ja raivaussaha. Työnantajina […]