Biotalouslogistiikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri

Energiatekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Töitä löytyy markkinoinnin, käytönvalvonnan ja kunnossapidon parista. Työnantaja voi olla esimerkiksi […]

Prosessitekniikan diplomi-insinööri

Prosessitekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen puun kokonaishyödyntäminen […]

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelma

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelmasta valmistuu insinöörejä joilla on monipuolinen kemian- ja metsäteollisuuden alan prosessiosaaminen. Osaamisen kehittymisessä korostetaan globaalin kestävän kehityksen […]

Paperikoneteknologian insinööri

Prosessitekniikassa ja kemiantekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen […]

Prosessitekniikan ja kemiantekniikan insinööri

Prosessitekniikassa ja kemiantekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen […]

Prosessinhoitaja

Paperi-, saha-, levy-, biotekniikan ja kemianalan perustutkinnot ovat yhdistyneet uudeksi prosessiteollisuuden perustutkinnoksi. Tutkinnon suorittanut voi suuntautua metsäteollisuuden alalla levy-, paperi-, […]