Biotalouslogistiikan insinööri

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Metsässä ja erilaisia tuotteita valmistavassa teollisuudessa käytetään paljon koneita, joiden suunnittelussa tarvitaan kone- ja tuotantotekniikan insinöörejä. Heitä tarvitaan myös tuotannon […]

Muotoilija

Muotoilijat suunnittelevat muun muassa pakkauksia, koruja, käyttöesineitä ja huonekaluja. Muotoilija voi myöskin suunnitella käyttäjälähtöisiä palveluita myös metsiin ja metsien käyttöön […]

Tradenomi

Kauppatieteiden osaajia tarvitaan myös metsästä saatavien tuotteiden myyntiin ja markkinointiin.

Kemiantekniikan insinööri

Jos haluat tietää lisää: Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri hallitsee voimalaitosten prosessit ja tuntee niiden ympäristövaikutukset. Töitä löytyy markkinoinnin, käytönvalvonnan ja kunnossapidon parista. Työnantaja voi […]

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelma

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelmasta valmistuu insinöörejä joilla on monipuolinen kemian- ja metsäteollisuuden alan prosessiosaaminen. Osaamisen kehittymisessä korostetaan globaalin kestävän kehityksen […]

Paperikoneteknologian insinööri

Prosessitekniikassa ja kemiantekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen […]

Prosessitekniikan ja kemiantekniikan insinööri

Prosessitekniikassa ja kemiantekniikassa valmistetaan raaka-aineista tuotteita. Tänä päivänä metsäteollisuuden merkittävimpiä prosesseja ovat paperin- ja sellunvalmistus. Ajankohtaisena kehitystyön tavoitteena on kotimaisen […]

Puurakentamiseen erikoistunut rakennustekniikan insinööri

Jos haluat tietää lisää: Käy katsomassa kartalta tarkemmin, missä voit opiskella tähän ammattiin ja vieraile samalla oppilaitosten verkkosivuilla!

Puutuotetekniikkaan erikoistunut materiaalitekniikan insinööri

Puutuoteteollisuudessa puuta jalostetaan tuotteiksi tietotekniikan ja automaation avulla. Puutekniikan insinöörit toimivat puuteollisuudessa esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. He suunnittelevat puutuotteita ja […]

Puutuotetekniikkaan erikoistunut tuotantotalouden insinööri

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja puutuoteteollisuudessa. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta tuotteiden kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen ja […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)