Sahaprosessinhoitaja

Puunhoitaja eli arboristi

Puunhoitaja eli arboristi tarkastaa puiden kunnon ja hoitaa puita puistoissa ja pihoilla.

Huonekalupuuseppä

Puusepän ja artesaanin työ tarjoaa käsillä tekemisestä kiinnostuneille nuorille monipuolisia tehtäviä. Puuala on yksi artesaanin koulutuksen erikoistumismahdollisuuksista. Puuseppä ja artesaani […]

Puuseppä ja puualan artesaani

Puusepän ja artesaanin työ tarjoaa käsillä tekemisestä kiinnostuneille nuorille monipuolisia tehtäviä. Puuala on yksi artesaanin koulutuksen erikoistumismahdollisuuksista. Puuseppä ja artesaani […]

Prosessinhoitaja

Paperi-, saha-, levy-, biotekniikan ja kemianalan perustutkinnot ovat yhdistyneet uudeksi prosessiteollisuuden perustutkinnoksi. Tutkinnon suorittanut voi suuntautua metsäteollisuuden alalla levy-, paperi-, […]

Teollisuuspuuseppä

Puuseppä työstää sahatavarasta tai puulevyistä erilaisia puutuotteita, kuten huonekaluja, sisustuselementtejä tai ovia. Puusepät työskentelevät mm. kalusteita, ovia ja ikkunoita valmistavissa […]

Metsäkoneasentaja

Metsäkoneasentaja tuntee puunkorjuukaluston ja muiden raskaiden koneiden huolto- ja korjaustyöt. Osaamisen ydinalueita ovat koneiden rakenteen tuntemus, vianetsintä ja korjaus. Töitä […]

Metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuottaja on varsin uusi metsäalan tutkintonimike, joka on syntynyt bioenergian merkityksen voimakkaan kasvun myötä. Metsäenergia-ala on luonnon- ja käytännönläheinen […]

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja hallitsee puunkorjuun ja siihen liittyvät tietojärjestelmät, ympäristöystävällisen metsienkäsittelyn ja koneellisen puunkorjuun logistiikan. Hän osaa käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa […]

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsurin työhön kuuluu metsänviljelyn, taimikonhoidon ja hakkuiden lisäksi neuvonta-, mittaus- ja suunnittelutyötä. Metsurin tärkeimpiä työvälineitä ovat moottori- ja raivaussaha. Työnantajina […]

Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottaja taitaa luonnontuotteiden tuotteistamisen. Hän tuntee luonnon raaka-aineet, osaa kerätä niitä ja tietää, miten luonnontuotteita voidaan käyttää elintarvikkeina, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa, […]

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöneuvoja edistää ihmisten luonto- ja ympäristötietoisuutta opastamalla heitä ympäristövastuulliseen toimintaan ja kuluttamiseen. Hän tuntee luonto- ja ympäristöongelmien taustat […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)