Materiaalit

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja taustaesitykset

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat syksyisin Suomen yläkouluissa kertomassa metsäalasta sekä sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan metsäalan tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa.

Tiedostot