Materiaalit

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja taustaesitys

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat keväisin Suomen yläkouluissa kertomassa metsäalasta sekä sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Kampanjaa koordinoi Metsäteollisuus ry ja kouluvierailuja tekevät sen jäsenorganisaatioiden työntekijät. Suomen Metsäyhdistys on ollut mukana suunnittelemassa kampanjaa sen alusta asti ja tuottaa lähettiläiden kouluihin viemät materiaalinäytesalkut.

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan muun muassa metsäalan tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa.

Kampanjan taustaesitys löytyy osoitteesta www.mahdollisuuksienmetsa.fi.