Korjuu ja työllisyys

Energiapuun keruu on nivoutunut osaksi metsätaloutta.

Energiapuu kerätään metsistä mahdollisimman paljon muun hakkuutoiminnan yhteydessä. Hakkuun yhteydessä hakkuukone karsii oksat ja katkoo latvat kasoihin, joissa hakkuutähteiden annetaan kuivua muutamia viikkoja, jotta neulaset varisevat maahan.

Hakkuukone levittää aina osan oksista ja latvuksista hakkukoneen ja metsätraktorin käyttämille ajourille suojaamaan maapohjaa korjuuvaurioilta.

Hakkuutähteet kerätään useimmiten irtorisuina. Metsätraktori kerää ne hakkuukoneen tekemistä kasoista ja kuljettaa metsätien varteen. Risut haketetaan joko metsätien varressa, haketerminaalissa tai vasta käyttöpaikalla energialaitoksella.

Siellä, missä kantoja nostetaan, ne pilkotaan pienemmiksi ja jätetään kasoiksi korjuualalle. Tarkoitus on, että sade puhdistaa niistä maa-ainesta ja että kannot kuivuvat tuulessa ja auringossa. Metsästä kannot kuljetetaan murskattavaksi joko käyttöpaikalle tai välivarastoon.

Lisäkäyttötavoitteet vaativat paljon uutta työvoimaa

Metsähaketta kerättiin Suomessa 6,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2010. Se työllisti noin 1200 henkeä – metsureita, metsäkoneenkuljettajia, paalainten, nostimien ja murskainten kuljettajia sekä puutavara-autojen kuljettajia.

Lukuun ei ole laskettu metsätoimihenkilöitä. Lisäksi tarvittiin satoja hakkuukoneita ja metsätraktoreita sekä puutavara-autoja.

Jos metsäenergian käyttö kasvaa 12 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, nousee työvoiman tarve 6000 henkilötyövuoteen. Uusia koneita tarvitaan moninkertainen määrä.

Päivitetty 4.1.2016.