Osallistavaa metsäsuunnittelua

Suomen metsäsuunnittelu perustuu laajaan osallistumiseen

Kansalaisjärjestöt ja muu yhteiskunta osallistuvat laajasti Suomen metsien käytön suunnitteluun. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on oleellinen osa pohjoismaista demokratiaa, ja näin on myös Suomen metsäalalla.

Niinpä Suomen metsätaloudessa kaikki merkittävät ratkaisut valmistellaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Tähän yhteistyöhön on aina kutsuttu mukaan paitsi valtionhallinnon eri osa-alueet ja liike-elämä, myös metsien virkistyskäyttöä ajavat järjestöt, ympäristöjärjestöt, ammattiliitot ja tarpeen vaatiessa jopa yksityiset kansalaiset.

Tällaisia laajaan osanottoon perustuvia hankkeita Suomen metsätaloudessa ovat olleet muun muassa kaikki luonnonsuojeluohjelmat. Erityistä huolta on kannettu siitä, että kaikki halukkaat ovat voineet osallistua vanhojen metsien suojelun suunnitteluun.

Suomen metsälainsäädäntö on aina tavoitellut kestävyyttä. 1990-luvulla ekologinen ja sosiaalinen kestävyys nostettiin taloudellisen ja puuntuotannollisen kestävyyden rinnalle. Vuonna 2014 voimaan tullut uusin metsälaki asetti etusijalle metsänomistajan omat tarpeet, kun aiemmat metsälait pyrkivät turvaamaan metsien kasvun ja metsäteollisuuden raaka-aineen tuotannon.

Myös Metsätalouden ympäristöohjelma valmisteltiin 1990-luvulla laajassa yhteistyössä samoin kuin valtion talousmetsien alueelliset luonnonvarasuunnitelmat.

Kansallinen metsästrategia 2025 valmisteltiin laajassa yhteistyössä. Samalla periaatteella hoidetaan sen seuranta ja täytäntöönpano Metsäneuvostossa ja maakunnallisissa metsäneuvostoissa.

Suomen metsistä lähes 90 prosenttia on sertifioitu kansainvälisen PEFC-järjestelmän mukaisesti. PEFC-metsäsertifioinnista vastaavaan Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimintaan saavat osallistua kaikki halukkaat. Sertifioinnin kriteerit laaditaan kaikille avoimessa prosessissa, joka on riippumaton Suomen Metsäsertifiointi ry:stä.

Suomessa on myös toisen kansainvälisen järjestelmän eli FSC:n mukaan (Forest Stewardship Council) mukaan sertifioituja metsiä. Niitä on noin kuusi prosenttia talousmetsien pinta-alasta.

Päivitetty 30.12.2015.


Metsätalouden yhdeksän kehitysloikkaa

PEFC määrittelee Suomen metsänhoidon tason

Yli 100 000 uutta FSC-hehtaaria