Jäsenet ja hallitus 2022

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja metsistä kiinnostuneiden tahojen yhteistyöjärjestö. Yhdistyksellä on 49 jäsentä, jotka kaikki ovat yhteisöjäseniä. Jäsenistössä on edustettuna koko metsäala yhdistyksen päärahoittajia lukuun ottamatta. Lisäksi jäsenistöön kuuluu monia ammatti-, harrastus- ja vapaa-ajanjärjestöjä. Henkilöjäseniä yhdistyksellä ei ole, lukuun ottamatta kerrallaan kuutta kunniajäsentä.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, jonka jäsenet valitsevat vuosikokouksessa. Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2022 on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff.

Suomen Metsäyhdistyksen jäsenet

 • AFRY Management Consulting Oy
 • Aili ja Yrjö Rasin säätiö
 • Bioenergia ry
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
 • Eläkekassa Verso
 • Etämetsänomistajien Liitto ry
 • Föreningen för Skogskultur rf
 • Indufor Oy
 • Joensuun Metsäylioppilaat ry
 • John Deere Forestry Oy
 • Komatsu Forest Oy Ab
 • Koneyrittäjät ry
 • Lallemand Finland Oy
 • Loimu ry – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto
 • Luonnonvarakeskus
 • LUSTO Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus
 • Maa- ja metsätalousopettajat – MMO ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Meol – Metsäalan Opiskelijat ry
 • METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • Metsähallituksen Metsänhoitajat ry
 • Metsähallitus
 • Metsähistorian seura
 • Metsämiesten Säätiö
 • Metsäteollisuus ry
 • Metsäylioppilaat ry
 • Paperiliitto r.y.
 • Ponsse Oyj
 • Puumiehet ry
 • Puunjalostusinsinöörit – Träförädlingsingenjörerna ry
 • Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
 • Sahateollisuus ry
 • Suomen 4H-liitto ry
 • Suomen Latu ry
 • Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistys – Finlands Träindustriingenjörsförening ry
 • Suomen Riistakeskus
 • Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys – Finlands Sågindustrimannaförening ry
 • Suomen Suunnistusliitto ry
 • Suomen Uusyrityskeskukset ry
 • Suoseura ry
 • Tapio Oy
 • Teknisten Aineiden Opettajat – TAO ry
 • Teollisuuden Metsänhoitajat ry
 • Teollisuusliitto ry
 • Työtehoseura ry
 • Yara Suomi Oy

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus 2022

Hallituksen puheenjohtaja
Anne-Christine Ritschkoff
VTT

Hallituksen varapuheenjohtaja
Stefan Borgman
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Hallituksen jäsenet

Kirsi Arino
Opetusneuvos

Kirsi Arvelo
Luonnonvarakeskus

Anna Haavikko
Suomen Partiolaiset ry

Lea Jylhä
MTK

Terhi Koipijärvi
Metsähallitus

Hanna Luoma
Puumiehet ry

Katriina Liusjärvi
Suomen metsäkeskus

Mika Mäkinen
Metsäteollisuus ry

Kari Palojärvi
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Jukka Sippola
Loimu