Finaalin kysymykset ja vastaukset

Oikein

Koodi/kysymys

Lisätietoja

Mitkä ovat sallittuja jokamiehenoikeudella?
X Maastopyöräily
Metsästys
Linnunpönttöjen ripustaminen
Hyönteishotellien asettaminen
X Geokätköily Kätköillä saa siellä, missä saa vapaasti liikkua.
X Sienien ja marjojen keruu
Koiran vapaana pito Koiraa ei saa pitää vapaana ilman maanomistajan lupaa. Pesintäkaudella maalis-heinäkuussa edes metsänomistaja ei saa pitää koiraa vapaana.
X Parin yön telttailu
Nuotion sytyttäminen
Luontoleirin järjestäminen Tapahtumien järjestäminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.
Mitkä sanat liittyvät mäntyyn?
X Honka
X Petäjä
Näre Kuusi
Tuohi Koivun valkoinen kuori
X Aihki Vanha tasalatvainen mänty
Visa Mutaatiosta johtuva muhkurainen kasvutapa koivulla, koristeellinen puuaine
X Pettu Pula-aikana ravinnoksi käytetty männyn nila- ja jälsikerros
Mahla Lehtipuiden johtosolukoissa kasvukauden alussa virtaava maitiaisneste
Mikä aiheuttaa suurimmat taloudelliset tappiot metsätaloudessa vuosittain?
Hirvi
Myrsky
X Juurikääpä
Kaarnakuoriainen
Mikä ilmiö tai eliö on aiheuttanut tämän latvan katkeamisen?
Myrsky
Lahottajasieni
Tikka
X Lumen kertyminen
Minkä ilmiön tai eliön seurausta on tämän puun kaatuminen?
X Juurikääpä
Tyvitervastauti
Tervasroso
Hevosmuurahainen
Mikä/mitkä seuraavista ovat metsäkoneenkuljettajan tyypillisiä työtehtäviä?
X puutavaran kasaaminen
puiden istutus
leimikon arvonmääritys
X metsäkoneen pienet korjaus- ja huoltotoimet
X puiden kaataminen
automaatiojärjestelmien kehittäminen
taimikon perkaus
Mikä seuraavista ei ole puupohjainen tuote?
Sellofaani
Suodatinpussi
Leivinpaperi
Kangaspala (lyocell/tencel)
Aikakauslehti
X Weetabix-aamiaismuroke Ainekset: Täysjyvävehnä (95 %), ohramallasuute, sokeri, suola (0.3 %)
Arvioi männyn pituus.
16 metriä
18 metriä
20 metriä
22 metriä
X 24 metriä
Mitä tällaisesta männystä voidaan valmistaa?
X Vene
X Huonekaluja
Ksylitolia Ksylitolia valmistetaan koivusta
X Materiaalia akkuihin
X Kelohuvila
X Kartonkia
X Kestopuuta
X Paneelia
Kopiopaperia Valmistetaan kuusesta. Männystä valmistettu paperi kellastuu ja sopii lyhytaikaiseen käyttöön, kuten sanomalehtipaperiksi.
Pakuria Pakuri kasvaa huonokuntoisen koivun tai lepän rungossa
Metsä on
lehto
X tuore kangas
kuiva kangas
harvennettava Puut ovat jo sen ikäisiä/kokoisia, ettei kannata enää harventaa. Tuuli kaataisi pystyyn jääneet.
X uudistuskypsä
X sekametsä
Mitä jälkiä rungolla on?
X Tikka on hakannut toukkia ravinnokseen.
Karhu on raapinut puun kylkeä.
Jänis on nakertanut kuorta ravinnokseen.
Hirvi on hangannut sarviaan.
X Jäärä on nakertanut kuoren alle käytäviä.
Valitse tätä kääpälajia kuvaavat vaihtoehdot.
Pökkelökääpä
X Taulakääpä Hyvä muistisääntö: taulakääpä on hevosen kavion mallinen.
Pakurikääpä
X Hyvä sytyke https://fi.wikipedia.org/wiki/Taula_(tulen_sytytt%C3%A4minen)  Myös esim. arinakääpää on käytetty sytykkeenä.
Yksivuotinen itiöemä
X Monivuotinen itiöemä
Sekä havu- että lehtipuiden lahottaja Taulakääpä elää vain koivulla.
Mitkä tällaista kiveä koskevat väittämät pitävät paikkansa?
Kivi on ollut paikallaan miljoonia vuosia. Se on ollut paikallaan tuhansia vuosia.
X Jää on kuljettanut kiven paikalleen. Se on jääkauden aikana kulkeutunut siirtolohkare.
Sen kansanomainen nimi on hiidenkirnu. Kansanomainen nimi on hiidenkivi.
Tällainen kivi on aina paikallista kivilajia. Se on mahdollisesti hyvinkin kaukaa siirtynyt.
X Muinoin saatettiin ajatella tällaisten kivien olevan jättiläisten työtä.
Kasvit ovat
X vanamo ja ketunleipä
lillukka ja oravanmarja
lillukka ja ketunleipä
Kasvit ovat
mustikka ja seinäsammal
puolukka ja karhunsammal
X mustikka ja kerrossammal
Sanikkainen on
metsäalvejuuri
metsäimarre
X kallioimarre
riidenlieko
Päättele maalaji tällä paikalla
Multa
Savi
Hiekka
X Moreeni
Puu 1
X sitoo hiiltä Elävä puu sitoo yhteyttäessään. Ottaa hiilidioksidia ilmasta, valmistaa sokeria, joka varastoituu puuaineeseen.
X vapauttaa hiiltä Vapauttaa soluhengityksessä
X varastoi hiiltä Kasvava hiilivarasto
Puu 2
sitoo hiiltä Kuollut puu ei yhteytä, ei sido hiiltä
X vapauttaa hiiltä Lahotessa vapauttaa hiilen hiilidioksinina ilmaan.
X varastoi hiiltä Pienenevä hiilivarasto. Lahotessa varasto pienenee.
Männikön ikä on noin
30 vuotta
X 40 vuotta
50 vuotta
Puolukka on
ruohokasvi
X varpukasvi
X yksikotinen
kaksikotinen
tuulipölytteinen
X hyönteispölytteinen
X ainavihreä
lehtensä pudottava
Milloin tämän kohteen taimikonhoito tulisi tehdä?
X Taimikonhoito on myöhässä, se olisi kannattanut tehdä aikaisemmin.
Nyt on juuri oikea hetki tehdä taimikonhoito.
Taimikonhoitoa ei tarvitse vielä tehdä, odotetaan muutama vuosi.
Mitkä puulajit jätetään kasvamaan tällä kohteella?
Kuuset
Männyt ja koivut
X Mäntyä, kuusta ja koivua Aukkopaikkoihin jätetään myös muita puulajeja
Mitkä seikat kuvaavat katajaa?
X Valokasvi
Varjokasvi
Marjojen avulla lisääntyvä
X Käpyjen avulla lisääntyvä ”Katajanmarjat” ovat käpyjä, eivät marjoja.
X Kaksikotinen
Yksikotinen
X Sopii maustamiseen
X Sopii savustamiseen
X Antibakteerinen
Mikä/kuka on katkaissut pihlajat?
Lumi
Tuuli
X Hirvi
Rusakko
Metsänomistaja
Joku vandaali
Mikä on puuston pohjapinta-ala tässä männikössä?
10-16 neliömetriä
X 17-25 neliömetriä Eri kohdista mitattuna tulee tuloksia 19-21
26-35 neliömetriä
Jos männikön pituus on 18 metriä ja pohjapinta-ala 20, mikä on kuutiomäärä hehtaarilla (m3/ha) tilavuustaulukon mukaan?
167
X 172
186
Mitkä seikat kuvaavat muurahaisia?
X Metsäluonnon avainlajeja
X Petoja
Kasvinsyöjiä
X Hyönteisiä
8-jalkaisia 6-jalkaisia
X Horrostavat talvella
X Vähentävät maapohjan happamuutta Keräävät happamat neulaset metsämaasta pesiin.
X Parveilevat loppukesästä
Suurin osa on koiraita Suurin osa on naaraita.
Mihin puusukuun nämä puut kuuluvat?
Kuusien sukuun
Mäntyjen sukuun
X Pihtojen sukuun
Katajien sukuun
Mitkä seikat kuvaavat siperianlehtikuusta?
Lehtipuu
X Havupuu
X Pudottaa neulaset
Ikivihreä
X Vierasperäinen
Kotoperäinen
X Viljely sopii sertifioituun metsään
Mikä on istutetun alueen pinta-ala?
X 0,5 hehtaaria
1,5 hehtaaria
5 hehtaaria
Kuinka monta tainta vähintään tällä alalla on oltava 10 vuoden kuluttua hakkuusta?
200 kpl
X 750 kpl 1500 tainta hehtaarilla eli 750 tainta puolella hehtaarilla
1700 kpl
Sitä ei ole säädetty niin tarkasti. Uudistamisvelvoite alkaa kun uudistamishakkuu on tehty. 10 vuoden päästä täytyy olla 1500 tainta hehtaarilla Etelä-Suomessa havupuuvaltaisessa taimikossa.
Valitse sinulle annettu kirjain.
A Pisteet suurenevat A:sta F:ään
B
C
D
E
F