Harjoittele Metsävisaan

Opettaja, lataa alta aikaisempien vuosien kilpailulomakeita ja vastausmalleja avuksi metsäopetukseesi. Oppilaat voivat harjoitella niiden avulla tuleviin Metsävisoihin.

Ruotsinkieliset lomakkeet löytyvät Skogsnöten-sivuilta ja englanninkieliset Forest Quiz -sivuilta.

Liitetyt tiedostot

 • Metsavisa_2020_kansikuva

  Metsävisa 2020 kilpailulomake ja vastausmallit

  Metsävisassa tunnistettiin puulajeja lehdistä ja kuoresta, käsiteltiin metsän monimuotoisuutta tiaisten näkökulmasta ja tulkittiin tilastograafeja. Soilla kasvavat marjat ja suolla liikkujan jokamiehenoikeudet täyttivät viimeisen sivun.
 • Metsävisa kansikuva 2019

  Metsävisa 2019 kilpailulomake ja vastausmallit

  Vuoden 2019 Metsävisan aiheet vaihtelivat muurahaisista haukkametsiin ja jokamiehenoikeuksista ajankohtaisiin metsäpaloihin.
 • Metsävisa 2017 kansi thumbnail

  Metsävisa 2018: kilpailulomake ja vastausmallit

  Metsävisan 2018 teemoja olivat metsän lajit, joita oli kilpailulomakkeella perhosista kanalintuihin ja prässätyistä kasveista vieraslajeihin sekä kansallispuistotunnuksissa esiintyvään lajistoon. Viimeisellä sivulla ratkottiin biojalostamoon ja kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä.
 • Metsävisa 2017 thumbnail

  Metsävisa 2017: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisa juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Teemana olivat suomalainen metsäluonto ja suomalaisten metsäsuhde.
 • Metsävisa 2016 thumbnail

  Metsävisa 2016: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisan etusivun teemana olivat luonnonmarjat. Metsänhoitoon perehdyttiin valkoselkätikan elinvaatimusten näkökulmasta. Muita isoja aiheita olivat puurakentaminen ja laserkeilauksen käyttö metsätaloudessa ja kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa.
 • Metsavisa_2015_thumbnail

  Metsavisa 2015: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Keskeisenä aiheena oli biotalous, mihin johdattivat tehtävät luonnon ekosysteemin ja metsäteollisuuden toiminnoista. Metsää käsiteltiin myös uuden metsälain, luontomatkailun ja saunan näkökumista.
 • Metsavisa_2014_thumbnail

  Metsävisa 2014: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi retkeily ja jokamiehenoikeudet Lapissa, metsänhoito sääksen pesimäalueella sekä puusta peräisin oleva viskoosi verrattuna puuvillaan ja polyesteriin.
 • Metsavisa_2013_thumbnail

  Metsävisa 2013: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi hirven elintavat ruokasienet, kestävä kehitys plantaasimetsissä ja puuperäisen biodieselin tuotanto.
 • Metsavisa_2012_thumbnail

  Metsävisa 2012: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava liite ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi lepän biologia, suurpedot, monimuotoisuuden vaaliminen talousmetsissä sekä puun käytön uudet tuulet rakentamisessa ja älypaperin kehittelyssä.
 • Metsavisa_2011_thumbnail

  Metsävisa 2011: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava Metsä kuuluu kaikille -juliste ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi uudet metsään ja puuhun liittyvät innovaatiot, ekosysteemipalvelut ja luonto taideispiraatioiden lähteenä.
 • Metsavisa_2010_thumbnail

  Metsävisa 2010: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi pihlajan biologia, ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen levinneisyyteen, puun ekotehokas jalostus ja hiilen kierto.
 • Metsavisa_2009_thumbnail

  Metsävisa 2009: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2008_thumbnail

  Metsävisa 2008: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2007_thumbnail

  Metsävisa 2007: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2006_thumbnail

  Metsävisa 2006: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2005_thumbnail

  Metsävisa 2005: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2004_thumbnail

  Metsävisa 2004: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2003_thumbnail

  Metsävisa 2003: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2002_thumbnail

  Metsävisa 2002: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2001_thumbnail

  Metsävisa 2001: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2000_thumbnail

  Metsävisa 2000: kilpailulomake ja mallivastaukset