Harjoittele Metsävisaan

Opettaja, lataa alta aikaisempien vuosien kilpailulomakeita ja vastausmalleja avuksi metsäopetukseesi. Oppilaat voivat harjoitella niiden avulla tuleviin Metsävisoihin.

Vuosittain helmikuun alkupuolella järjestettävän Metsävisan kilpailulomake julkaistaan tällä sivulla helmikuun lopussa.

Ruotsinkieliset lomakkeet löytyvät Skogsnöten-sivuilta ja englanninkieliset Forest Quiz -sivuilta.

Liitetyt tiedostot

 • Metsavisa_2020_kansikuva

  Metsävisa 2020 kilpailulomake ja vastausmallit

  Metsävisassa tunnistettiin puulajeja lehdistä ja kuoresta, käsiteltiin metsän monimuotoisuutta tiaisten näkökulmasta ja tulkittiin tilastograafeja. Soilla kasvavat marjat ja suolla liikkujan jokamiehenoikeudet täyttivät viimeisen sivun.
 • Metsävisa kansikuva 2019

  Metsävisa 2019 kilpailulomake ja vastausmallit

  Vuoden 2019 Metsävisan aiheet vaihtelivat muurahaisista haukkametsiin ja jokamiehenoikeuksista ajankohtaisiin metsäpaloihin.
 • Metsävisa 2017 kansi thumbnail

  Metsävisa 2018: kilpailulomake ja vastausmallit

  Metsävisan 2018 teemoja olivat metsän lajit, joita oli kilpailulomakkeella perhosista kanalintuihin ja prässätyistä kasveista vieraslajeihin sekä kansallispuistotunnuksissa esiintyvään lajistoon. Viimeisellä sivulla ratkottiin biojalostamoon ja kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä.
 • Metsävisa 2017 thumbnail

  Metsävisa 2017: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisa juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Teemana olivat suomalainen metsäluonto ja suomalaisten metsäsuhde.
 • Metsävisa 2016 thumbnail

  Metsävisa 2016: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Metsävisan etusivun teemana olivat luonnonmarjat. Metsänhoitoon perehdyttiin valkoselkätikan elinvaatimusten näkökulmasta. Muita isoja aiheita olivat puurakentaminen ja laserkeilauksen käyttö metsätaloudessa ja kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa.
 • Metsavisa_2015_thumbnail

  Metsavisa 2015: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Keskeisenä aiheena oli biotalous, mihin johdattivat tehtävät luonnon ekosysteemin ja metsäteollisuuden toiminnoista. Metsää käsiteltiin myös uuden metsälain, luontomatkailun ja saunan näkökumista.
 • Metsavisa_2014_thumbnail

  Metsävisa 2014: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi retkeily ja jokamiehenoikeudet Lapissa, metsänhoito sääksen pesimäalueella sekä puusta peräisin oleva viskoosi verrattuna puuvillaan ja polyesteriin.
 • Metsavisa_2013_thumbnail

  Metsävisa 2013: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi hirven elintavat ruokasienet, kestävä kehitys plantaasimetsissä ja puuperäisen biodieselin tuotanto.
 • Metsavisa_2012_thumbnail

  Metsävisa 2012: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava liite ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi lepän biologia, suurpedot, monimuotoisuuden vaaliminen talousmetsissä sekä puun käytön uudet tuulet rakentamisessa ja älypaperin kehittelyssä.
 • Metsavisa_2011_thumbnail

  Metsävisa 2011: kilpailulomake, tehtävien ratkomisessa tarvittava Metsä kuuluu kaikille -juliste ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi uudet metsään ja puuhun liittyvät innovaatiot, ekosysteemipalvelut ja luonto taideispiraatioiden lähteenä.
 • Metsavisa_2010_thumbnail

  Metsävisa 2010: kilpailulomake ja mallivastaukset

  Teemoja olivat esimerkiksi pihlajan biologia, ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen levinneisyyteen, puun ekotehokas jalostus ja hiilen kierto.
 • Metsavisa_2009_thumbnail

  Metsävisa 2009: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2008_thumbnail

  Metsävisa 2008: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2007_thumbnail

  Metsävisa 2007: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2006_thumbnail

  Metsävisa 2006: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2005_thumbnail

  Metsävisa 2005: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2004_thumbnail

  Metsävisa 2004: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2003_thumbnail

  Metsävisa 2003: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2002_thumbnail

  Metsävisa 2002: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2001_thumbnail

  Metsävisa 2001: kilpailulomake ja mallivastaukset

 • Metsavisa_2000_thumbnail

  Metsävisa 2000: kilpailulomake ja mallivastaukset