Metsävisan järjestäjät ja rahoittajat

Metsävisan pääjärjestäjät
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Suomen Metsäyhdistys ry

Yhteydenotot

Päärahoittaja
Suomen Metsäsäätiö

Metsävisa-kummit
Metsä Group
UPM
Stora Enso
Metsähallitus
OP
Metsäteollisuus ry
Metsäkoulutus ry
Suomen metsäkeskus

Kesätyöpaikat
Metsänomistajat – MTK ja metsänhoitoyhdistykset