Metsävisa-ohjeita opettajalle

Metsävisaan voi osallistua suomeksi ja ruotsiksi (Skogsnöten). Osallistuminen on kouluille maksutonta.

Katso järjestäjien yhteystiedot

Tärkeitä päivämääriä

  • Ilmoita oppilaasi viimeistään 15.1.2023. Osallistua voivat kaikki 7.-9. luokan oppilaat, tietyt luokat, pienryhmä tai yksittäiset vapaaehtoiset oppilaat.
  • Metsävisa-päivä kouluissa 8.2.2023
  • Opettaja toimittaa voittajan tiedot Metsäyhdistykseen viimeistään 3.3.2023
  • Kesätyöpaikkojen arvonta 31.3.2023 mennessä, minkä jälkeen voittajien opettajiin otetaan yhteyttä.
  • Finaali pääkaupunkiseudulla 25.–26.5.2023
  • Kesätyöt kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa tai erikseen sovittavana aikana

Kilpailulomakkeet ja palkinnot tulevat postitse

Opettajat saavat kilpailulomakkeet, mallivastaukset ja palkinnot postipakettina suoraan koululle toimitettuna viimeistään viikkoa ennen visapäivää. Paketin saajaksi on merkitty se opettaja, jonka nimellä ilmoittautuminen on tehty.

Jos paketti ei ole perillä koululla 30.1.2023 mennessä eikä postista ole tullut ilmoitusta, ole yhteydessä Metsäyhdistykseen.

Esikarsinta

Jos koululla on iso määrä oppilaita ja opettaja haluaa karsia osallistujat varsinaiseen Metsävisaan, se onnistuu sähköisellä karsintapelillä. Opettajan kannattaa ilmoittautuessaan mainita aikovansa käyttää peliä esikarsintaan, jotta saa ohjeet ja tunnukset sähköpostiinsa. Aiemmin käytössä ollut Metsätietäjä -sähköinen esikarsinta ei ole enää käytettävissä. Tilalle rakennetaan korvaavaa.

Metsävisan järjestäminen koulussa

Opettajat järjestävät Metsävisan oppilailleen Metsävisa-päivänä 8.2.2023. Metsävisan ratkomiseen riittää yksi oppitunti.

Kilpailulomakkeet voi tarkistaa eri tavoin, vaikkapa yhdessä oppilaiden kanssa.

Mallivastaukset ovat ohjeelliset ja niistä voi joustaa, kunhan saman koulun eri oppilaita pisteytetään tasavertaisesti. Mikäli koulun oppilaista kaksi on tasapisteissä, päättää opettaja, mitä kysymystä painottaa vastauksissa. Metsäyhdistykseen lähetetään vain yksi lomake/koulu.

Koulun voittajan tietojen ilmoittaminen

Koulun parhaan visailijan tiedot ja lomake palautetaan sähköisesti viimeistään 3.3.2023. Linkki sähköiselle palautuslomakkeelle löytyy Metsävisan etusivulta Metsävisa-päivän jälkeen. Yhteystietolomakkeelle tulee ladata liitteeksi koulun parhaan kilpailulomake skannattuna pdf-tiedostona/tiedostoina tai kuvana/kuvina. Oppilaan vastauksista tulee saada selvää.

Mikäli ei ole mahdollista skannata kilpailulomaketta, sen voi lähettää myös perinteisenä kirjepostina osoitteeseen Suomen Metsäyhdistys, Suvi Pessala, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki.

Jos voittaja tietää jo tässä vaiheessa, ettei halua finaaliin, opettaja voi lähettää Metsäyhdistykseen koulun toiseksi parhaan visailijan lomakkeen.

Metsäyhdistyksessä koulujen voittajien lomakkeiden pisteytys yhtenäistetään ja finaalikutsut lähetetään 50 parhaalle.

Palkitseminen

  • Koulun voittaja palkitaan kuksalla ja kunniakirjalla. Ne tulevat kilpailulomakkeiden kanssa samassa paketissa ja opettaja voi jakaa ne itse oppitunnilla, kevätjuhlassa tai muussa sopivassa yhteydessä. Koululle voi myös kutsua esimerkiksi tutun metsäammattilaisen ojentamaan palkinnot.
  • 50 parhaalle koulun voittajalle ja heidän opettajille järjestetään kaksipäiväinen finaalimatka Helsinkiin.
  • Finaalin kolme parasta palkitaan 500, 300 ja 200 euron rahapalkinnolla ja muut 10 parhaan joukkoon sijoittuneet 100 eurolla.
  • Hyvin menestyneet oppilaat voivat voittaa kahden viikon kesätyöpaikan omalta kotipaikkakunnaltaan. Työpaikkoja on tarjolla yhteensä noin 15 joka puolella Suomea MTK:ssa, metsänhoitoyhdistyksissä ja Suomen Metsäyhdistyksessä.

Metsävisaan harjoitteleminen

Aiempien vuosien kilpailulomakkeet ja oikeat vastaukset ovat vapaasti hyödynnettävissä verkossa.

Finaali

50 parasta koulun voittajaa kutsutaan kaksipäiväiselle finaalimatkalle Helsinkiin 25.–26.5. Kutsut finaaliin tulevat maalis-huhtikuun vaihteessa. Mikäli 50 parhaasta joku on estynyt osallistumaan finaaliin, kutsutaan hänen tilalleen järjestyksessä seuraavaksi sijoittunut.

Metsävisan finaalimatkalle kutsutaan visailija ja ensisijaisesti seuralaiseksi hänen opettajansa. Metsävisan finaalin ohjelma suunnitellaan niin, että se on täydennyskoulutusta biologian – ja maantiedon opettajalle. Jos oppilaan oma biologian ja maantiedon opettaja on estynyt osallistumaan finaaliin, voi tilalle tulla myös joku muu koulun opettaja.

Finaalipäivien ohjelma, ateriat ja majoitus ovat maksuttomat oppilaalle ja seuralaiselle. Oppilaan ja opettajan matkakulut korvataan. Mikäli finaaliin tulee opettajan sijaan oppilaan huoltaja, huoltajan matkakuluja ei korvata.

Metsävisan finaali on noin kaksi tuntia kestävä maastokilpailu, joka käydään mobiililaitteilla. Finaaliin kutsuttavat saavat hyvissä ajoin tarkemmat ohjeet kilpailussa käytettävän Metsävisa-sovelluksen lataamiseen puhelimeensa ja voivat etukäteen harjoitella sovelluksen käyttöä.

Metsävisassa menestyminen tarkoittaa julkisuutta. Paikalliset tiedotusvälineet saattavat olla kiinnostuneita tekemään juttuja koulujen voittajista ja erityisesti finalisteista.

Kesätyöt

Koulujen voittajat voivat osallistua kesätyöpaikkojen arvontaan. Jos voittaja ei halua osallistua, opettaja voi ilmoittaa koulusta toisen, motivoituneen oppilaan arvontaan mukaan. Oppilaat merkitsevät kilpailulomakkeeseen, haluavatko osallistua.

Työpaikkoja tulee olemaan tarjolla lähes 15 metsänhoitoyhdistyksissä eri puolilla Suomea sekä MTK:ssa ja Metsäyhdistyksessä Helsingissä. Kesto on pääsääntöisesti kaksi viikkoa ja ajankohta kesäkuun alussa, elleivät oppilas ja työnantaja sovi toisin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti huhtikuun kuluessa, opettajan kautta.

Yhteydenotot