Teema: Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja metsätIlmastonmuutos tarkoittaa, että kasvihuonekaasujen, etenkin hiilidioksidin, määrä ilmakehässä nousee entistä suuremmaksi ja ilmasto tämän seurauksena lämpenee yhä enemmän. Hiilidioksidia taas syntyy aina kun poltetaan hiiltä sisältäviä aineita. Ilmasto muuttuu, kun kasvihuoneilmiö kiihty. Kasvihuoneilmiöllä tarkoitetaan sitä, että ilmakehä sitoo osan Maan pinnalta heijastuneesta auringon säteilystä ja heijastaa siitä osan taas takaisin Maahan. Ilmiö on Maan nykyiselle elämälle välttämätön, koska ilman sitä Maassa olisi huomattavasti kylmempää. forest.fi kertoo lisää metsistä ja ilmastonmuutoksesta. Tutustu myös Ilmatieteen laitoksen ilmasto-oppaaseen.

Puut, ja muut metsän kasvit, sitovat kasvaessaan itseensä ilmakehän hiiltä. Tällaista hiilen sitoutumista ilmakehän ulkopuolella olevaan hiilivarastoon sanotaan hiilinieluksi. Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen ja Ilmatieteen keskuksen Hiilipuuta testaamalla, voi katsoa miten erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat puun – metsän – kykyyn sitoa hiiltä.

Muuttuva luonto

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvia muutoksia voi jo havaita luonnossa. Esimerkiksi moni aiemmin Suomessa yksisukupolvinen perhoslaji on muuttunut kaksisukupolviseksi, kuten Keski-Euroopassa on tavanomaista. Aikaistuneet keväät saavat muuttolinnut aiemmin liikkeelle ja aloittamaan pesinnän varhemmin. Hyönteiset eivät kuitenkaan ole liikkeellä aiemmin, mistä koituu linnuille ravinnonsaantiongelmia. Mitä muita muutoksia tutkijat ovat jo havainneet luonnossa? Lue lisää >

Alta löydät teemaan liittyviä tehtäviä ja materiaaleja. Tehtävät soveltuvat kaiken ikäisille ellei toisin ole merkitty. Tällöin käytetään seuraavia lyhenteitä: ak = alakoulu ja yk = yläkoulu

Tehtäviä

Metsävisa 2013 (tehtävä 5) (yk)

Miksi neulaset varisevat? (Metla: Tutkimusretkelle metsään)

 

Materiaaleja

 Varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen

Ala- ja yläkouluihin

 

Aiheeseen liittyvät materiaalit