Tehtäviä ja materiaaleja

Kaipaatko metsäaiheisia harjoitustehtäviä tai oppimiskokonaisuuksia oppitunnille ulos tai luokkaan? Tältä sivulta löydät yksittäisiä niin tehtäviä ja leikkejä kuin laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen, alakouluihin kuin yläkouluihinkin.

Tehtävissä käytetyt lyhenteet: vk = varhaiskasvatus, ak = alakoulu, yk = yläkoulu

 

Tehtäviä ja harjoituksia


Varhaiskasvatus
Harjoituksia oppiaineittain
Valmiita oppitunteja ja rastiratoja metsään
Opetustarkoitukseen soveltuvat  testit
Muita materiaalipankkeja
  • mappa.fi – materiaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen

 

Teemat (oppimiskokonaisuudet)


Metsäekosysteemi

Metsät ja ilmastonmuutos