Jokamiehenoikeudet

Piirros: Vilma Issakainen

Jokamiehenoikeudet tarkoittaa mahdollisuutta liikkua ja toimia alueella, jota maanomistaja ei ole ottanut erityiseen käyttöön, kuten viljelyyn tai pihapiiriksi. Maanomistajalla ei ole oikeutta rajoittaa toimintaa, joka on jokamiehen oikeudella sallittua. Jokamiehenoikeudella toimiminen ei kuitenkaan saa aihettaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Vastaa 10 kysymykseen ja näe, millainen jokamies sinä olet!
Jokamiehenoikeudella saa:
 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsässä, luonnonniityllä ja vesistöissä,
 • ratsastaa,
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua,
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja,
 • onkia ja pilkkiä sekä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä.
Jokamiehenoikeudella ei saa:
 • haitata maanomistajan maankäyttöä,
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla,
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita,
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta,
 • ottaa sammalta tai jäkälää,
 • tehdä avotulta toisen maalle,
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia ja meluamalla,
 • roskata ympäristössä,
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa,
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia,
 • häiritä eläimiä eikä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
Lähde: Rautiainen, A. (toim.). Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. Suomen ympäristö 30/2012.
Lue lisää jokamiehenoikeuksista:

www.ymparisto.fi