Päättäjien 46. ja 47. Metsäakatemian vierailukohteet Kainuussa

KUHMO OY

 

Lue lisää

Kuhmo Oy on perustettu vuonna 1955. Vuonna 1959 alkanutta sahaustoimintaa on vuosien varrella ollut Kuhmossa, Valtimolla ja Hyrynsalmella. Vuodesta 1986 sahaustoiminta on keskitetty Kuhmoon. Silloisesta noin 90.000 m3 tuotantokapasiteetista Kuhmo Oy on kasvanut 400.000 m3:n kapasiteetin sahalaitokseksi. Tämän on mahdollistanut intensiivinen yli 100 miljoonan euron investointiohjelma, johon kuuluu kaksi sahauslinjaa, kokonaan uudistettu kappaleen käsittelyteknologia ja kuivaus. Osana ovat myös merkittävät bioenergia investoinnit lämmön ja sähkön tuotantoon sekä kiinteän biopolttoaineen valmistukseen. Tuotteitamme käytetään kaikilla puuta käyttävillä segmenteillä, esimerkiksi rakentamisessa, infrarakentamisessa, huonekaluissa ja pakkausteollisuudessa. Kuhmo Oy on kantanut aina myös sosiaalista vastuuta sekä työllistäjänä että vaurauden luojana kuhmolaisille ja kainuulaisille.

CROSSLAM OY

 

Lue lisää

Oy CrossLam Kuhmo Ltd on Suomen ensimmäinen CLT-levyn valmistaja ja toimittaja.
Tuotantolaitos sijaitsee maailman parhaan havumetsäalueen sydämessä Kuhmossa. Juuret kainuulaisessa metsämaisemassa ovat CrossLamille tärkeät. Crosslam-levy on CLT-massiivipuulevyä, jossa kolme, viisi tai seitsemän lamellikerrosta on liimattu ristiin. Se on teollinen puutuote, joka valmistetaan aina asiakasmittoihin. Levyt ovat ristiin liimaamisen vuoksi vahvoja ja mitoiltaan stabiileja, joten niitä voidaan käyttää rakennusten pysty- ja vaakarunkorakenteissa. Crosslam-levy on luja, luonnollinen ja aidosti ympäristöystävällinen tuote, puuelementti toimii hiilivarastona koko rakennuksen elinkaaren ajan ja parantaa poikkeuksetta rakennuksen ja myös rakentamisen hiilitasetta merkittävästi. CLT on johtava vaihtoehto nolla-hiiliarkkitehtuurin luomisessa.

LUONTOKESKUS PETOLA

 

Lue lisää

Metsähallituksen luontokeskukset ovat monipuolisia käyntikohteita. Kuhmon luontokeskus Petolan erityisteemana ovat Suomen suurpedot. Petola tarjoaa monipuolista, faktoihin perustuvaa tietoa karhusta, sudesta, ilveksestä ja ahmasta. Lisäksi Petolassa on runsaasti tietoa metsäpeurasta. Näyttely tukee monimuotoista ympäristökasvatusta, jota tehdään erityisesti koulujen kanssa. Petolassa järjestetään myös erilaisia tapahtumia yhteistyössä paikallisten kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kuhmon Talvi ja Hilpeä heinäkuu ovat jo laajalti tunnettuja, ja yksi Kuhmon Kamarimusiikin konserteista on jo vuosien ajan järjestetty Petolassa. Petolasta saa myös parhaat retkivinkit Kainuun luontoon.

HOTELLI KALEVALA

 

Lue lisää

Hotelli Kalevala on viihtyisä ja rauhallinen yksityinen hotelli Kuhmon keskustan tuntumassa Lammasjärven rannalla. Hotelli on sekä ulkoa että sisältä ainutlaatuinen. Nykyaikaiseen rakennustapaan ja kodikkaaseen sisustukseen sovitettu kokonaisuus on yhdistelmä totta ja tarua, nykypäivää ja perinnettä. Hotelli sijaitsee puhtaan luonnon keskellä kaukana teollisuudesta ja liikenteen melusta. Rakennus on suunniteltu Kalevala-eepoksen Kokko- linnun muotoon. Hotelli on ainutlaatuinen maailmassa ja Museovirasto on julistanut rakennuksen SR-kohteeksi (=suojattu rakennus).

LENTUAN LUONNONSUOJELUALUE

Lue lisää

Oulujoen vesistön suurin säännöstelemätön järvi Lentua kuuluu keskeisiltä osiltaan Lentuan luonnonsuojelualueeseen. Suojelualueesta (6 740 ha) 75 % on vettä, loput saaria ja ranta-alueita. Kalastollisesti arvokas Lentua tarjoaa ruoka- ja pesimäpaikkoja sekä metsälinnuille että vesilinnuille. Erityisesti aikaisemmin alue oli tärkeää metsäpeuran elinaluetta. Lentuasta laskeva Kuhmon suurin koski, Lentuankoski, on suosittu nähtävyys ja kalastuskohde. Sekä Lentuanjärvi että Lentuankoski ovat suosittuja virkistyskohteita ympäri vuoden. Lentuan luonnonsuojelualue on keskeinen osa Ystävyyden puistoa ja suomalais-venäläistä Ystävyyden luonnonsuojelualuetta, joka on perutettu 1990 suojelemaan rajaseudun arvokasta luontoa.

Lentua on tullut tutuksi niin Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-kuvituksista kuin Veikko Huovisen luoman Havukka-ahon ajattelijan, Konsta Pylkkäsen sinisistä ja punaisista ajatuksista.

TUUPALAN PUUKOULU

 

Lue lisää

Koulukeskus on Suomen ensimmäinen massiivipuisista tilaelementeistä koottu ja sääsuojassa rakennettu oppilaitos. Kouluhanke toteutettiin pääosin kainuulaisin voimin. CLT-elementit toimitettiin kuhmolaisen Crosslamin tehtaalta. Elementit on toimitettu tehtaalta asennusvalmiina täsmätoimituksina suoraan asennettavaksi. Koulu rakennettiin paikallisesta kuusipuusta paikallisessa tehtaassa ja lämmitys hoituu paikallisen sahan kautta Kuhmon Lämpö Oy:n bioenergialla. Rakennuksen runko on massiivipuista CLT:tä (Cross laminated timber). Julkisivut ovat puuta ja alumiinia, vesikatto bitumikermiä. Kantavat seinät pääosin CLT:tä, väli- ja yläpohjat puupalkkirakenteisia rakennesuunnitelmien mukaan. Väestönsuojat paikalla valettua teräsbetonia.

ST1 BIOJALOSTAMO

 

Lue lisää

St1 on pohjoismainen energiayhtiö, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian tuottaja ja myyjä. St1 panostaa vahvasti uusiutuvan energian tuotannon ja uusien ratkaisujen kehittämiseen. Yhtiön perinteisten nestemäisten polttonesteiden jalostus- ja jakelutoiminnasta syntyvät tulot mahdollistavat uusiutuvan energian kehittämisen. St1:n uusiutuvan energian kehitys ja tuotanto pitää sisällään jäte- ja tähdepohjaisen biojalostamotuotannon, tuulivoimatuotannon, lähienergiaratkaisut, geotermisen lämmöntuotannon sekä hiilensidonnan. St1 tuottaa 7 biojalostamolla Suomessa ja Ruotsissa jäte- ja tähdepohjaisesta materiaalista etanolia liikennepolttonesteiden biokomponentiksi, sekä erilaisia biotuotteita ja biokemikaaleja, kuten ligniiniä, puutärpättiä, furfuraalia, puuvinassia, nestemäistä eläinrehua, orgaanisia maanparannusaineita ja orgaanisia nestemäisiä lannoitteita.

Elementti Sampo

Lue lisää

Elementti Sampo Oy on massiivipuisia tilaelementtejä valmistava yritys. Elementti Sampo on Suomen suurin CLT:stä tilaelementtejä valmistava yritys jonka päätuotteemme ovat puukerrostalot. Vuonna 2018 valmistui 311 tilaelementtiä joista muodostui 247 kerrostalokotia. Elementti Sampo sijaitsee Kuhmossa Kantolan teollisuusalueella. Yhtiö on perustettu 2015 ja on tällä hetkellä yksi alueensa merkittävimmistä työllistäjistä. Elementti Sampon omistajat ovat Kuhmolaisia yksityishenkilöitä.