Toiminnan rahoitus ja neuvottelukunta

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö, molemmat noin 50 prosentin rahoitusosuudella.  Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys, joka hakee toiminnalle rahoituksen vuosittain.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa linjaa laajapohjainen neuvottelukunta, jota johtaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Neuvottelukunta käsittelee Metsäakatemian strategisia linjauksia, sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunta toimii Suomen Metsäyhdistyksen neuvoa-antavana elimenä.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

  • Siimes Suvi-Anne (pj.), toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry
  • Ahosniemi Arno, vastaava päätoimittaja, Kauppalehti
  • Damski Juhani, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
  • Hellström Eeva, johtava asiantuntija, SITRA
  • Husu-Kallio Jaana, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
  • Jaatinen Timo, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
  • Leskelä Jukka, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
  • Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK
  • Palola Antti, puheenjohtaja, STTK

Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ja vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.


Suomen Metsäsäätiön logo