Toiminnan rahoitus ja neuvottelukunta

Kurssin käyneille annetaan todistus. Kuva Erkki Oksanen.

Päättäjien Metsäakatemia toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ne rahoittavat toiminnan puoliksi. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys, joka hakee toiminnalle rahoituksen vuosittain.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa linjaa laajapohjainen neuvottelukunta, jota johtaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Neuvottelukunta käsittelee Metsäakatemian strategisia linjauksia, sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunta toimii Suomen Metsäyhdistyksen neuvoa-antavana elimenä.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Siimes Suvi-Anne (pj.), toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • Ahosniemi Arno, vastaava päätoimittaja, Kauppalehti
 • Hellström Eeva, johtava asiantuntija, SITRA
 • Husu-Kallio Jaana, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
 • Jaatinen Timo, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
 • Leskelä Jukka, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
 • Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK
 • Naukkarinen Juha, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
 • Palola Antti, puheenjohtaja, STTK
 • Pokka Hannele, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
 • Rohweder Liisa, pääsihteeri, WWF Suomi

Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ja vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.


Suomen Metsäsäätiön logo