Metsävisan vastaukset – PMA43

Tehtävät ovat nähtävillä tällä sivulla kuukauden ajan lokakuun puoliväliin asti tällä sivulla, kunnes ne poistetaan.

Rasti 1

Mikä muodostuma tämän hieskoivun rungolla on? Miksi kyseisiä muodostumia tutkitaan?

Hieskoivun rungolla oli pakurikääpä. Pakuria tutkitaan terveysvaikutteisena elintarvikkeena. Se on vanhastaan tunnettu rohdos. Pakurin on sanottu vaikuttavan mm. vastustuskykyyn, virus- ja bakteeritartuntoihin, allergia- ja astmaoireisiin ja ruuansulatusvaivoihin.

Rasti 2

Kaikkien kolmen kysymyksen oli tarkoitus koskea kiven vieressä olevaa, risteyksen suurinta kuusta. Koska rastilappujen sijoittelusta johtuen osa ryhmistä tarkastelivat vääriä puita, kahta kysymystä ei pisteytetty lainkaan. Sahatavaraa koskeva kysymys osui joka ryhmällä oikeaan puuhun, joten se pisteytettiin.

Kuinka paljon tämänkokoisesta kuusesta saadaan sahatavaraa?

Kyseisen kuusen tilavuus on hiukan yli 2 kuutiometriä (pituus noin 27 m, rinnankorkeusläpimitta 50 cm). Arviolta 95 % tästä kuusesta on tukkipuuta ja 4 % kuitupuuta. Kahden kuution puussa on tukkia siis 1,9 m3. Yhdestä kuutiosta pyöreää tukkipuuta saadaan yleensä puoli kuutiota sahatavaraa. Tästä puusta sahatavaraa saadaan lähes yhden kuution verran. Sahauksessa ylijäävä puuaines menee selluteollisuuteen ja kuori käytetään energiana tai ne hyödynnetään muuhun tarkoitukseen.

Kuinka monta talouspaperirullaa tämänkokoisen kuusen kuitupuuosasta saadaan?

Kuitupuuta saadaan vajaa 0,1 m3. Siitä saadaan lähes 20 kg sellua, mistä voidaan valmistaa lähes 200 rullaa talouspaperia. Tätä ei pisteytetty.

Kuinka paljon metsänomistaja saisi uudistushakkuussa rahaa tämänkokoisesta kuusesta?

Kuusitukin hinta oli viikolla 35/2017 päätehakkuussa pystykaupassa 58,20 €/m³ ja kuusikuidun 18,41 €/m³. Metsänomistaja saisi uudistushakkuussa tällaisesta kuusesta noin 112 euroa (1,9 m³ x 58,20 €/m³ + 0,1 m³ x 18,41 €/m³ = 112,42 €) Energiapuulle ei ole tässä laskettu hintaa. Tätä ei pisteytetty.

Rasti 3

Ketkä ovat käyneet pytyillä?

Näytteet olivat liito-oravan, metson ja hirven jätöksiä.

Rasti 4

Miksi tämä pökkelö on monimuotoisuuden kannalta tärkeä?

Lahot pökkelöt eli pystyyn kuolleet, katkenneet puut ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, koska ne tarjoavat ruokailumahdollisuuksia ja elinympäristöjä kolopesijöille ja muille lahoa puuta vaativille lajeille.

Polun varressa nähdyn pökkelön puulaji oli raita, joka on erityisen tärkeä laji metsäluonnossa, sillä pystyy elämään sellaisia harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, jotka eivät menesty esimerkiksi kuusella, männyllä tai koivulla.

Rasti 5

Mihin tuotteisiin tällaisen metsän harvennushakkuusta voidaan saada raaka-ainetta?

Metsä oli ensiharvennuskokoista. Tällaisen metsän harvennushakkuusta (alaharvennuksesta) voidaan saada raaka-ainetta mm. sellu- ja paperiteollisuudelle, biodieseliin, mäntyöljystä jalostettaviin tärpättiin, sakeuttamisaineisiin (E466) ja kolesterolia alentaviin elintarvikkeisiin.

Rasti 6

Missä näistä tuotteista ei varmasti ole mitään puusta peräisin olevaa ainesosaa?

Esillä olleista tuotteista ainoastaan Weetabix‐aamiaismurokkeissa ei ole puuta, ne on valmistettu vehnästä.Jäätelössä, hammastahnassa, lääketableteissa ja pesupulverissa voi olla sellunkeiton sivutuotteena saatavaa karboksimetyyliselluloosaa. Ksylitoli on koivusokeria. Vanhoja kipsejä kevyempi, hengittävä ja kierrätettävä kipsausmateriaali valmistetaan puumuovikomposiitista. Liikennepolttoaineita valmistetaan puusta, samoin kangasta (mm. viskoosi, modaali).

Rasti 7

Tätä tehtävää ei pisteytetty. Kysymyksen tekijöillä jäi kysymykseen ajatusvirhe. Tarkoitus oli tarkastella kaikkia puun rungolla ja oksilla nähtäviä epifyyttejä, mutta vahingossa kysyttiin vain rungolla näkyviä.

Mitä epifyyttejä eli päällyskasveja kasvaa tämän puun rungolla (edit: ja oksilla)? Valitse yksi tai useampi.

Puun rungolla kasvoi luppoa tai naavaa (joita ei määritetty tarkemmin), hankajäkälää ja paisukarvejäkälää.

Rasti 8

Terassilaudat ovat komposiittia, jonka ainesosat ovat…

puuta ja muovia.

Rasti 9

Mitkä seuraavista väittämistä kuvaavat puuta rakennusmateriaalina?

Kaikki vaihtoehdot olivat oikein. Puu on helposti työstettävä, sekä kantava että lämpöä eristävä, painoonsa suhteutettuna luja ja oikein käytettynä paloturvallinen rakennusmateriaali, jolla on hyvät akustiset ominaisuudet. Puurakennus on samalla hiilivarasto.

Rasti 10

Havainnoi ympäristöä. Mikä on ruokaillut tällä paikalla?

Paikalla oli käpytikan paja. Maassa oli männynkäpyjä, jotka tikka on tuonut viereiseen puuhun, missä on hakannut siemenet kävyistä.