Tutkimus: Ovatko metsäala ja nuoret samassa metsässä?

Metsäala on koulutusalana pieni kaikilla tutkintotasoilla. Alan merkitys yhteiskunnallisesti on kuitenkin suuri. Metsäalalla ratkotaan kiinnostavia ja monipuolisia aikamme kiperiä kysymyksiä ja ala tarvitsee motivoituneita nuoria, joilla on erilaisia näkökulmia ja syitä hakeutua metsäalan pariin eri koulutusasteille.

Metsäalalla on pohdittu jo pitkään, miksi rakkaus luontoa ja metsiä kohtaan ei näy hakijatilastoissa. Erään nuoren sanoin ”ovatko metsäala ja nuoret aivan eri metsässä”. Tähän tarpeeseen haluamme selvittää, mikä saa metsäalan opiskelijat hakutumaan alalle: mikä heitä motivoi, mistä he innostuvat ja mitä he pitävät tärkeänä.

Tutkimus: Metsäalan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin

Tässä Metsämiesten Säätiön rahoittamassa, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteisessä kolmivuotisessa tutkimuksessa selvitetään metsäalan koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin.

Hankkeessa selvitetään nuorten mielikuvat, arvot ja muut motivaatiotekijät, jotka ovat saaneet heidät hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä uravalintatekijöiden kohtaaminen metsäalan muuttuvien työelämätarpeiden kanssa.

Hankkeessa tuotetaan tietoa

  1. miten metsäalan ja sen koulutuksen järjestäjien viestintää tulee kehittää ammatinvalintaa tekeviä ja metsäalalle hakeutuvia paremmin palvelevaksi ja erilaisista arvotaustoista tuleviin henkilöihin vetoavaksi
  2. miten herätetään innostus ja kiinnostus (ensimmäinen askel) niin että nuori haluaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja ammateista (toinen askel)
  3. miten opintonsa aloittaneiden opiskelijaksi hakeutumisen ratkaisseet motivaatiotekijät kohtaavat metsäalan ammattien osaamistarpeiden, haasteiden ja työmarkkinoiden työvoimatarpeiden kanssa

Maaliskuussa 2022 järjestämme Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä koko alan toimijoille avoimet työpajat, joissa työstämme kyselytutkimuksen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia työelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa.


Ajankohtaista

11.6.2021 Konepäivät: Kerromme tutkimuksen toteutuksesta metsäkonekoulutusta tarjoaville oppilaitoksille

26.5.2021 Blogikirjoitus: Mitkä ovat metsäalan valttikortit alanvalitsijalle?

6.5.2021 Metsälehdessä ilmestynyt juttu tutkimuksesta

12.-14.4.2021 Tutkimuksen focus groupit kokoontuvat

9.4.202 Metsäkoulutus ry:n webinaari Kerromme tutkimuksen toteutuksesta metsäalan oppilaitoksille

Syksyllä 2020 teemahaastatellimme varsinaisen kyselytutkimuksen pohjaksi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita kahdeksassa oppilaitoksessa (HY, UEF, Hamk, Tamk, Xamk, TTS, Tredu, Livia). Tällä esikyselyllä pyrimme saamaan käsityksen opintonsa juuri aloittaneiden arvojen, asenteiden ja mielikuvien kirjosta sekä muista opiskelupaikan valinnan perusteista. Tätä tietoa käytämme varsinaista  syksyllä 2021 toteutettavaa kyselytutkimusta  ja syventävien haastattelujen kysymysasettelua varten.

12.1.2021 Tiedote Metsämiesten säätiön verkkosivuilla

16.6.2020 Lue tiedote tutkimuksen aloituksesta


Yhteystiedot

Sirpa Kärkkäinen, hankkeen vastuullinen johtaja, Suomen Metsäyhdistys ry
sirpa.karkkainen(a)smy.fi /050 351 2416

Eila Lautanen
, hankkeen projektipäällikkö, TTS Työtehoseura
eila.lautanen(a)tts.fi / 044 714 3686

Riitta Kilpeläinen
, hankkeen tutkija,  TTS Työtehoseura
riitta.kilpelainen(a)tts.fi / 050 308 7375

Eveliina Pokela
, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
eveliina.pokela(a)smy.fi / 044 560 0006

Viestinnässä käytämme tunnistetta #samassametsassa

 

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Metsämiesten Säätiö logo

 

Samassa metsässä yläpalkki