Tutkimus: Ovatko metsäala ja nuoret samassa metsässä?

Metsäalalla ratkotaan kiinnostavia ja monipuolisia aikamme kiperiä kysymyksiä ja ala tarvitsee motivoituneita nuoria, joilla on erilaisia näkökulmia ja syitä hakeutua metsäalan pariin eri koulutusasteille.

Metsäalalla on pohdittu jo pitkään, miksi rakkaus luontoa ja metsiä kohtaan ei näy hakijatilastoissa. Erään nuoren sanoin ”ovatko metsäala ja nuoret aivan eri metsässä”. Tähän tarpeeseen halusimme selvittää, mikä saa metsäalan opiskelijat hakutumaan alalle: mikä heitä motivoi, mistä he innostuvat ja mitä he pitävät tärkeänä.

Samassa metsässä tutkimus: Metsäalan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin

Tässä Metsämiesten Säätiön rahoittamassa, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteisessä kolmivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin metsäalan koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin.

Hankkeessa selvitettiin nuorten mielikuvat, arvot ja muut motivaatiotekijät, jotka ovat saaneet heidät hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä uravalintatekijöiden kohtaaminen metsäalan muuttuvien työelämätarpeiden kanssa.

Hankkeessa tuotetaan tietoa

  1. miten metsäalan ja sen koulutuksen järjestäjien viestintää tulee kehittää ammatinvalintaa tekeviä ja metsäalalle hakeutuvia paremmin palvelevaksi ja erilaisista arvotaustoista tuleviin henkilöihin vetoavaksi
  2. miten herätetään innostus ja kiinnostus (ensimmäinen askel) niin että nuori haluaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja ammateista (toinen askel)
  3. miten opintonsa aloittaneiden opiskelijaksi hakeutumisen ratkaisseet motivaatiotekijät kohtaavat metsäalan ammattien osaamistarpeiden, haasteiden ja työmarkkinoiden työvoimatarpeiden kanssa

Kyselytutkimus ja haastattelut

Suomen Metsäyhdistys ry ja TTS Työtehoseura ovat luotsanneet tutkimusta tiiviissä yhteistyössä koko metsäalan koulutusverkoston kanssa. Syksyllä 2021 tehtiin laaja kyselytutkimus opintonsa syksyllä 2021 aloittaneille metsäalan opiskelijoille kaikilla koulutusasteilla. Koulutusverkoston sitoutuneisuudesta tutkimukseen kertoo se, että koulutuksen aloittaneista 999 opiskelijasta peräti 75 % vastasi kyselyyn. Tästä suuri kiitos kuuluu opettajille, joista moni järjesti opiskelijoilleen yhteisen hetken vastata kyselyyn.

Kyselytutkimuksen jälkeen tehtiin aineistoa syventäviä haastatteluja kaikilla koulutusasteilla eri puolilla Suomea opintonsa aloittaneille kyselytutkimukseen osallistuneille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Työpajat työelämän edustajille ja opetuksen järjestäjille

Maaliskuussa järjestettiin virtuaaliset työpajat, joissa työstettiin kyselytutkimuksen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia työelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa. Tilaisuuksissa peilattiin nuorten ajatuksia tuleviin työelämän tarpeisiin ja pohdittiin kuinka alalle saadaan tulevaisuudessakin monipuolisia ja motivoituneita tekijöitä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia työpajoihin osallistuneita ja tutkimukselle aikaansa antaneita metsäalan sekä alan koulutuksen asiantuntijoita. Keskustelu oli kaikissa neljässä työpajassa aktiivista ja monipuolista.

Tutkimuksen tulosten julkistus ja jatko

Samassa metsässä -tutkimuksen tulokset julkaistiin 16.5.2022 Metsämiesten Säätiön Ihminen ja Metsä -seminaarissa. Tutkimuksen tulosraportin löydät Työtehoseuran verkkosivuilta. Aiheen käsittelyä jatketaan viimeistään 28.10.2022 Metsäpäivillä pidettävässä nuorisoviestinnän kehittämisfoorumissa.

 


Ajankohtaista

16.5.2022 Julkaisu ladattavissa: Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät (tts.fi)

16.5.2022 Tiedote: Metsäalan koulutuksen valinneet ovat sitoutuneita alaan ja sen kehittämiseen

16.5.2022 Ihminen ja Metsä seminaari: Samassa metsässä -tutkimushankkeen tulosten julkistus

11.1.2022 Tiedote: Laaja tutkimus opiskelualan valintatekijöistä on analyysivaiheessa

28.10.2021 Metsäpäivät: Samassa metsässä -hanke esillä Metsäpäivillä messuosastolla.

26.10.2021 Lue artikkeli: Samassa metsässä -tutkimuksen vastausprosentti on huikeat 75 %

11.6.2021 Konepäivät: Kerromme tutkimuksen toteutuksesta metsäkonekoulutusta tarjoaville oppilaitoksille

26.5.2021 Blogikirjoitus: Mitkä ovat metsäalan valttikortit alanvalitsijalle?

6.5.2021 Metsälehdessä ilmestynyt juttu tutkimuksesta

12.-14.4.2021 Tutkimuksen focus groupit kokoontuvat

9.4.2021 Metsäkoulutus ry:n webinaari Kerromme tutkimuksen toteutuksesta metsäalan oppilaitoksille

12.1.2021 Tiedote Metsämiesten säätiön verkkosivuilla

16.6.2020 Lue tiedote tutkimuksen aloituksesta


Yhteystiedot

Sirpa Kärkkäinen, hankkeen vastuullinen johtaja, Suomen Metsäyhdistys ry
sirpa.karkkainen(a)smy.fi /050 351 2416

Eila Lautanen
, hankkeen projektipäällikkö, TTS Työtehoseura
eila.lautanen(a)tts.fi / 044 714 3686

Riitta Kilpeläinen
, hankkeen tutkija,  TTS Työtehoseura
riitta.kilpelainen(a)tts.fi / 050 308 7375

Eveliina Pokela
, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
eveliina.pokela(a)smy.fi / 044 560 0006

Viestinnässä käytämme tunnistetta #samassametsassa

 

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Metsämiesten Säätiö logo

 

Samassa metsässä yläpalkki