Kemiallinen metsäteollisuus (chemical forest industry)

Kemiallinen metsäteollisuus tarkoittaa massa- ja paperiteollisuutta.