Metsätalouden maan kasvuluokat (growth categories of forestry land)

Suomessa metsätalouden maa jaetaan kolmeen kasvuluokkaan. Tuottavalla metsämaalla puiden keskikasvu on enemmän kuin kuutiometrin vuodessa. Vähätuottoisella kitumaalla vastaava luku on 0,1–1 kuutiota ja tuottamatttomalla joutomaalla alle 0,1 kuutiometriä vuodessa. Metsäksi kutsutaan usein metsä- ja kitumaata. Se vastaa melko hyvin YK:n alaisen elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n metsämääritelmää, joka perustuu puuston latvuspeittavyyteen.