Runkoluku (number of stems)

Runkoluku on kasvavien puiden lukumäärä hehtaaria kohti.