Information om våra evenemang med anledning av coronavirusets spridning

Finska Forstföreningen följer de rekommendationer som Institutet för Hälsa och Välfärd rekommenderar samt följer statsrådets rekommendationer gällande Covid-19 virusets spridning. Regeringens slopade beredskapslagens gällande men vissa begränsningar gäller ännu.

Vi planerar att genomföra höstens program som planerat. I programmen följer vi de rekommendationer som statsrådet utfärdat. Deltagare i evenemangen informeras i god tid om eventuella inhiberingar eller förändringar av programmen.

Mera information finns på Institutet för Hälsa och Välfärds sidor.

Vi uppdaterar dessa sidor då situationen förändras.

Skribent

Elina Antila

Skriv din kommentar