Pressmeddelande

Skogsnöten ordnas för 40:e gången för högstadierna

"Mitä monimuotoisuuden merkkejä näet tässä metsässä?" kysyttiin tällä rastilla Metsävisan finaalissa 2019. Kuva: Vilma Issakainen

Tävlingen som ordnas i hela landet samlar den 10:e februari 21 000 elever, av dem mer än 1700 svenskspråkiga, från 336 högstadier under ledning av mer än 500 lärare. Sedan starten 1982 har över 1,1 miljoner elever deltagit i tävlingen.

Kilpailutehtäviä suunnitteleva Metsävisa-ryhmä esiintyi puisia soittimia käsittelevän visatehtävän kuvituksessa vuonna 1992. Kuvassa ovat Tolarin ala-asteen rehtori Panu Kautto (vas.), kouluhallituksen ylitarkastaja Seija O. Lähdesmäki, biologian lehtorit Heikki Arponen Sampolan yläasteelta ja Oili Mikola Hämeenkylän yläasteelta sekä Suomen Metsäyhdistyksen apulaisjohtaja Jussi Akkanen. Kuvan otti Jakomäen yläasteen biologian lehtori Pekka Pitkänen.

Skogsnötens ”fader” är Jussi Akkanen som fram till 2009 jobbade på Finska Forstföreningen. Han vet hur det hela började:

– I slutet av 1970-talet kom ett nytt valbart ämne till högstadierna, jord- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel. Lärarna behövde information om vardagligt skogsbruk. Forstföreningen och Biologi- och geografilärarnas förbund beredde tillsammans skogsrelaterade undervisningsmaterial samt ordnade skogskurser för lärare. Här dök också upp idén för den landsomfattande skogsvetartävlingen Skogsnöten, säger Akkanen.

Första gången ordnades tävlingen 1982 i området kring Uleåborg där samarbete mellan skogsbranschen och skolorna redan hade utvecklats.

Tävlingen fick ett gott bemötande så att redan följande år ordnades den som landsomfattande. Tävlingens namn blev på finska Metsävisa, Skogsnöten på svenska och Forest Quiz på engelska.

Metsävisa 2018. Kuva: Vilma Issakainen

Forstföreningen samlar in minnen angående Skogsnöten

Vem som helst som har deltagit i, varit förälder, lärare eller organisatör är välkommen att dela med sig av sina minnen från Skogsnöten. Forstföreningen publicerar, med lov, minnen på våra webbsidor.

Ett oförglömligt minne är, som organisatörer, Finlands 100 års jubileums tävling då vi bjöd in de 100 bästa eleverna med då 100 lärare till finalen. Fram till dess hade bara 15 elever med respektive lärare deltagit i finalen. Dessa 200 deltagare fick övernatta i fem halvplutontält. En köldknäpp fick simdräkterna som torkade på trädens grenar att frysa fast under natten.

Man kan vinna ett sommarjobb i Skogsnöten

Metsävisan kilpailulomakkeita vuosien varrelta. Kuva: Anne Turunen

Skogsnöten fokuserar sig på aktuella skogsteman. Där kan eleven dra nytta av kunskap som hen har fått via olika hobbyn och allmän kunskap som tillägg till undervisningen i skolan. Av de ämnen som undervisas i skolan så tangerar Skogsnöten förutom biologi och geografi, samhällslära och historia.

Skogsnötens resultat fås i början av mars då lärarna har rättat frågorna. Forstföreningen bjuder in de 50 bästa av de olika skolornas vinnare. Alla vinnare i skolorna belönas med ett diplom och en kåsa.

Skogsbranschen är med och ordnar samt finansierar Skogsnöten. Skogsbranschen bjuder på finalen och resorna som hör därtill. En gemensam immateriell gåva ges åt Food and Forest Development Finland-organisationen. Gåvan understöder utvecklingsländers små skogsägare.

Två veckors sommarjobb utlottas åt ca 15 deltagare i Skogsnöten. Jobben ordnas lokalt, nära deltagarens hemort av skogsvårdsföreningen eller ett företag inom branschen.

Mera Information

Skribent

Martin Antell

Skriv din kommentar