Pressmeddelande

Eleverna i högstadierna deltar i Skogsnöten som ordnas för den 39 gången

Sirpa Keskitalo (på vänster) och sin elev Nea Karlsen i Kilpisjärvi, Lapland. Foto: Janne AikioSirpa Keskitalo (på vänster) och sin elev Nea Karlsen i Kilpisjärvi, Lapland. Foto: Janne Aikio

År 2020 deltar ca 350 skolor, av dessa är 24 svenskspråkiga. Deltagare finns från Kökar i söder till Sevettijärvi i norr.

I skolorna utförs först Skogsnöten så att man får fram den bästa eleven i skolan. Hens resultat tävlar med övriga skolors bästa resultat om en finalplats. De 50 bästa deltar med sina lärare i finalen som ordnas i Helsingfors den 19-20 maj. År 2019 var det tre svenskspråkiga elever i finalen.

De svenskspråkiga skolorna

I Svenskfinland är skärgårdens och Ålands deltagarantal är glädjande stort. Där ser man ett behov att utvidga bredden på kunnandet med deltagande i Skogsnöten, som länge har varit en tradition.

Skogsbruket i skärgården och på Åland har andra premisser än skogsbruket på fastlandet. Svenska skolorna i Kotka, Uleåborg, Tammerfors och Björneborg är också med.

Exempel från deltagande skolor i Finland

Sirpa Keskitalo är lärare i Kilpisjärvi skola i Enontekis. Hon anser att deltagandet i Skogsnöten är en självklarhet, trots att skolan är belägen ovanför barrträdsgränsen. ”Om man inte förstår sig på skogstyper, trädens tillväxt eller skogsindustrin så har man en lucka i sin allmänbildning. För oss är det en win-win-situation då unga som flyttat hit lär sig om den nordliga naturen här och vi lär oss om de södra skogarna i Skogsnöten”

Eleverna Onni Kähkönen, Aatu Nousiainen, Eemeli Onatsu ja deras lärare Antti Kasurinen i Joensuu, Norra Karelen.

Antti Kasurinen från Nepenmäkis och Pielisjokis skolor i Joensuu utför skogsutbildning även i stadsmiljö. Man kunde tro att stadsbarn inte klarar sig i Skogsnöten men så är det inte. Han räknar att deltagandet i Skogsnöten uppgår till 24 gånger. Han säger att ”dagens ungdom måste få en uppfattning om skogsbruk, kolsänkor och att Finland lever av skogen. Skogsnöten behandlar aktuella ämnen inom skogsbruk och samhälle”.

Skogsnöten i korthet

Skogsnöten tar upp skogliga frågor som behandlar natur, naturvård, trädanvändning och förädling samt rekreationsanvändning av skog, från olika synvinklar. Då eleverna utför uppgifterna kan svaren delvis härledas från den givna texten. Detta år behandlas träslag, trätillväxt, fåglar, bär och allemansrätten.

De tio bästa finalisterna vinner ett penningpris, dessutom utlottas 500 € bland de skolor som deltagit i Skogsnöten. Prispengarna kan användas till en resa eller någon anskaffning, vinnarna bestämmer själv. Deltagande elever har också möjlighet att delta i utlottningen av 15 stycken sommarjobb. Jobben ordnas så nära hemmet som möjligt.


Ytterligare information

Deltagande skolor på kartan

Skribent

Anne Turunen

Skriv din kommentar