Kurser och Evenemang

Skogsnöten 2020- tävling för elever i högstadiet

Skogsnöten är en landsomfattande skogskunskaps- och skogsfärdighetstävling där alla grundskolelever i årsklasserna 7-9 kan delta i. Tävlingsfrågor handlar om skogsbiologi, […]

Ulos – Ut – Out 2020 -evenemanget kring utomhuspedagogik

Ulos-Ut-Out 2020 – Kom med och förändra! Ulos-Ut-Out 2020 Är en aktiv socialt där aktiva utövare, forskare och beslutsfattare gemensamt […]