Mitt träd så-dag

21.03.2021 - 30.04.2021

I mitt träd projektet odlar barnen tallfrön i lämpliga  krukor. I slutet av mars till april, är det lämpligt att så fröna. Ni behöver frön, mull och en burk/kruka för att kunna förverkliga projektet.

Mitt träd -projektet är i första hand inriktad till lågstadier, daghem och eftisar i huvudstadsregionen samt Skogsmullegrupper runt om i Finland. Tallfröna är donerade av Siemen Forelia.

En lämplig tidpunkt för sådd är till exempel Förenta Nationernas internationell skogsdag den 21 mars. Då händer det mycket också i naturen: Tallar fäller sina frön då vårsolen torkar kottarna som sprätter upp sina kottefjäll.

Vi postar ca 5 frön/barn, så långt det räcker. För att kunna så fröna, behöver ni filburkar, mjölkkartonger e.d. och mull. Instruktioner för sådd skickas tillsammans med fröna.

Tallfröna har alla delats ut

Anmälan till vårens mitt träd projekt har avslutats. Vi fick över 500 beställningar för 18 000 barn. Fröna som har reserverats för detta ändamål räcker just och just.

Postningen börjar i mitten av mars månad. Läromaterial som beställts tillsammans med fröna, bifogas så långt de räcker till.

Ett varmt tack till alla som deltagit.


Suomenkielinen projekti: Minun puuni


Pressmeddelanden (på finska)

2019

2018

2017

2016

2015


Tilläggsinformation
Anne Turunen
Suomen Metsäyhdistys
anne.turunen@smy.fi