forest.fi

SakuRuusila_ff_ihmisia_metsassaforest.fi berättar om Finlands skogar och skogsareal. Här finns såväl grafer som specialskrivna artiklar – men dock bara på finska och engelska.

LÄS MERA   på finska på engelska