Nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrev

Med nyhetsbrev På skogens inlärningsstig får du information om aktuella händelser, kampanjer och material 3-4 gånger per år. Alla nyhetsbrev kommer att samlas till den här webbsidan.

Nyhetsbrev 2015

4/2015 Publicerad 15.2

3/2015

2/2015

Nyhetsbrev 2014

3/2014

2/2014

1/2014

 

Aktörer i ledningsgruppen av Skogens inlärningsstig:

Utbildningsstyrelsen, Barnträdgårdslärarförbundet, Luokanopettajaliitto, Biologi- och geografilärarnas förbund (BMOL), Jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Skogsindustrin rf,
Suomen 4H-liitto, WWF Finland, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral, Finlands natur- och miljöskolförbund rf, Finlands ungdomscentra, Äventyrspedagogik i Finland, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Forststyrelsen,Naturresursinstitutet, Puumiesten Liitto och Finska Forstföreningen.