Samarbetspartners

Organisationer som är med i ledningsgrupp fö Skogens inlärningsstig (Metsän oppimispolku):

Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL
Klasslärarnas förbund
Luonto-Liitto
Jord- och skogsbrukministeriet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Forststyrelsen
Skogsbrukets utvecklingscentral TAPIO
Metsäteollisuus ry
Skogsforskningsinstitutet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Utbildningsstyrelsen
Puumiesten liitto (Versowood)
Puumiesten liitto
Suomen Latu
Stödnätverk för miljö- och naturfostran
Ungdomscentrena i Finland rf  och Nätverket inom äventyrsfostran
Finlands skogscentral
Finska Forstföreningen
Finlands viltcentral
Finlands WWF
Finlands 4H Förbund

Ta kontakt!

Finska Forstföreningen verkar som koordinatör för samabete med skolor och daghem inom skogsbranschen.  Kontakta oss gärna!

Finlands skogscentral har en ansvarsperson för skolsamarbete i varje region. Här ser du vem som är ansvarspersonen i din region >

Reseunderstöd till skolor

Finlands Skogsstiftelse och Metsäteollisuus ry beviljar reseunderstöd till skolklasser som ska besöka till exempel ett skogsindustriföretag. Läs mera på deras webbsidor: