Skolsamarbete och ungdomskommunikation

Lär dig & andra

Martin Antell

Kommunikation för ungdomar

martin.antell@smy.fi
+358 50 354 6757

Läs introduktionen

Martin Antell

Jord och skogsbruk har intresserat mig sedan liten då vi har en släktgård i Östra-Nyland som varit I släktens ägo sedan 1760- talet. Sålunda började jag 1983, studera vid Agro-Forstvetenskapliga fakulteten på jordbrukssidan. Mitt under studierna blev jag aktieägare till en djurbutik och senare fick jag familj, tre barn, så studierna fick bli. Djurbutiken drev jag I 25 år och först beslutet att riva Böle tågstation fick mig att sluta. Efter ett års funderande började jag med skogsbruksingenjörs studier som jag blir färdiga I sommar.

Mitt arbete på ForstFöreningen kommer att fokusera på svenskan och översättningar. Mitt främsta jobb är att marknadsföra Skogsnötentävlingen samt dataprogrammet Havina för de svenskspråkiga skolorna. Jag ska också ordna utflykter I skolornas närområden I skoglig bemärkelse samt ha lektioner med skog, skogsbruk och natur som innehåll.

Vilma Issakainen

Expert, Kommunikation till ungdomar

vilma.issakainen@smy.fi
+358 50 402 7579

Vilma Issakainen

Sirpa Kärkkäinen

Ledande expert, Kommunikation till ungdomar

sirpa.karkkainen@smy.fi
+358 50 3512 416

Sirpa Kärkkäinen

Suvi Pessala

Expert, Kommunikation till ungdomar

suvi.pessala@smy.fi
+358 45 657 5442

Suvi Pessala

Eveliina Pokela

Expert, Kommunikation till påverkare, Beslutfattarnas Skogsakademi

eveliina.pokela@smy.fi
+358445600006

Eveliina Pokela

Anne Turunen

Expert, Kommunikation till ungdomar

anne.turunen@smy.fi
+ 358 45 6575 440

Anne Turunen