Lärarens instruktioner till Skogsnöten

Skogsnöten är en landsomfattande tävling i skogskunskap för högstadium som ordnas nu för 42:a gången år 2023. Skogsnöten har arrangerats i ett sträck sedan 1982 och den har lockat över en miljon finländare att delta. Skogsnötens arrangörer är Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL rf samt skogsbranschen. Arrangörer hittar du här.

Man kan delta i Skogsnöten på finska (Metsävisa) eller svenska.

Viktiga datum

 • Anmäl dina elever senast 15.1.2023. Alla elever i åk 7-9 kan deltaga, vissa klasser, smågrupper eller enskilda frivilliga elever.
 • Skogsnöten-dagen är den 8.2.2023
 • Läraren meddelar skolans vinnare till Forstföreningen senast 3.3.2023
 • Sommarjobben utlottas senast 31.3.2023
 • Finalen i Helsingfors ordnas 25–26.5.2023
 • Sommarjobben infaller de två första veckorna i juni eller vid överenskommen tid.

Tävlingsblanketterna och vinsterna kommer per post

Lärarna får tävlingsblanketterna, och mallsvar samt priser per post senast en vecka före Skogsnöten-dagen. Det är gratis att delta i tävlingen. Paketet sänds till den lärare som anmält skolan.

Om paketet inte har kommit fram per 30.1 och ingenting har hörts från posten så tag kontakt med Forstföreningen.

Om någon av eleverna är på distansundervisning så kan de deltaga i Skogsnöten med en pdf-blankett. Denna blankett skickas på begäran åt läraren på Skogsnöten-dagens morgon. Läraren delar blanketten per epost åt de elever som har distansundervisning.

Förhandskvalificering

Om skolan har ett stort antal elever och läraren vill förhandskvalificera de egentliga deltagarna lyckas det med en elektronisk frågesport. Läraren skall meddela om detta önskemål vid anmälan och får då instruktioner och användarnycklar till sin e-post. Det tidigare Skogsmästarspelet har slutat att fungera. Vi bygger upp en ny frågesport för tillfället.

Utförandet av Skogsnöten i skolan

Lärarna ordnar Skogsnöten för eleverna på Skogsnöten-dagen den 8.2.2023. Om coronaläget eller någon annan orsak hindrar detta kan man utföra tävlingen ett senare datum. En 45 min lektion räcker till utförandet.

Tävlingsblanketterna kan korrigeras på olika sätt. Läraren kan rätta alla, eller eleverna kan rätta varandras blanketter med hjälp av mallsvaren. Mallsvaren är riktgivande och man kan avvika från dem, det viktigaste är att alla i skolan blir bedömda på samma sätt. Om två svar får lika mycket poäng så avgör läraren vad som har mest tyngd eller vilken fråga som avgör. Bara ett svar per skola skickas till Forstföreningen.

Anmälan av skolans vinnare

Skolans vinnares uppgifter och tävlingsblankett returneras elektroniskt till Forstföreningen senast den 3.3.2023. En länk till svarsformuläret finns att tillgå efter Skogsnötsdagen 8.2.2023. Som bilaga till formuläret skall vinnarens tävlingsblankett skannas in och bifogas som en pdf-fil eller bild. Elevens svar skall synas tydligt.

Om ni inte har möjlighet att skanna in svaret kan det skickas per post till Finska Forstföreningen, Suvi Pessala Salomongatan 17A, 00100 Helsingfors

Om vinnaren vet i detta skede att hen inte vill delta i finalen, så kan det näst bästa resultatet skickas in.

Resultaten gås igenom på Forstföreningen och bedöms enligt en gemensam linje och inbjudan till finalen sänds till de 50 bästa resultaten.

Belöningar:

 • Skolans vinnare belönas med en kåsa och ett diplom. De kommer med tävlingsblanketten och läraren kan dela ut dem vid lämpligt tillfälle, under lektionen eller vårfesten, man kan också be en skogsfackman komma till skolan för att dela ut priset.
 • De 50 bästa och deras lärare får en tvådagars resa till finalen i Helsingfors. Det ordnas program i huvudstadsregionen.
 • Finalens tre bästa vinner pris på 500, 300 och 200 euro. 100 euro vinner övriga som placerar sig bland de tio bästa.
 • Det lottas också ut 15 tvåveckors sommarjobb bland de som klarat sig bra i tävlingen. Vi försöker ordna jobben i elevens hembygd via Skogsreviren, Mtk och Forstföreningen

Övningar inför tävlingen

Man kan bekanta sig med tidigare års tävlingsblanketter. Dessa hittas på Skogsnötens sidor.

Finalen

Finalen ordnas för de 50 bästa samt deras lärare den 25.–26.5.2023. Inbjudningarna kommer i månadsskiftet mars/april.

Till Skogsnötens finalresa inbjuds främst eleven och hens följeslagare, i första hand läraren. Skogsnötens final planeras främst som tilläggsutbildning för  biologi- och geografilärare. Om denna är förhindrad kan en annan av skolans lärare ta hens plats.

Finaldagarnas program, mat och övernattning är gratis för eleven samt följeslagaren samt deras resekostnader ersätts. Om en vårdnadshavare deltar i stället för en lärare så ersätts inte resekostnaderna.

Finalen är en ca. två timmars tävling i terrängen där uppgifterna utförs med mobiltelefon eller platta. Deltagarna får utförliga instruktioner hur Skogsnöten applikationen skall laddas ner och användas vid närmare tillfälle. De finns också möjlighet att utföra finalen med papper och penna samt att byta till de om elektroniken slutar att fungera.

Om man klarar sig bra i Skogsnöten så betyder det publicitet. Lokala medier kan vara intresserade av att intervjua skolans vinnare och i synnerhet finalister. Av finalisterna och deras följeslagare önskar vi tillåtelse att bli fotograferade och att använda dessa i medier då det gäller Skogsnöten.

Sommararbeten

Skolornas vinnare kan delta i utlottandet av sommarjobb. OM vinnaren inte vill delta kan läraren anmäla någon annan villig från skolan. Eleverna kryssar för alternativ på tävlingsblanketten.

Det kommer att finnas ca. 15 arbetsplatser runt om i Finland vid olika skogsrevir samt vid MTK och Forstföreningen i Helsingfors. Arbetstiden är i huvudsak två veckor, och sker i början av juni, man kan också avvika från detta. Vinnarna meddelas personligen i april.

Kontakt

 • Anmälan till Skogsnöten Suvi Pessala, suvi.pessala@smy.fi, 045 6575 442
 • Övriga ärenden om skogsnöten Martin Antell, martin.antell@smy.fi, 050 3546 757 eller Anne Turunen, anne.turunen@smy.fi, 045 6575 440