Anvisningar och tips för Skogsnöten

Tilläggsinformation, respons och annan kontakt

Finska Forstföreningen
Martin Antell, martin.antell@smy.fi
Anne Turunen, anne.turunen@smy.fi

Anvisningar till skolor

Datum för Skogsnöten-tävlingen i skolorna är torsdag 10.2.2021.

Skolor som anmält sig till Skogsnöten får tävlingsblanketterna och modellsvaren med ett postpaket senast en vecka för tävlingsdagen.

Om paketet inte har kommit 30.1. och skolan inte heller har fått något meddelande från posten om att paketet anlänt dit, vänligen ta kontakt med Finska Forstföreningen.

Postpaketet ska avhämtas från posten om skolan inte har avtal med posten om hemleverans av paket. Den lärare som är angiven som kontaktperson gällande Skogsnöten får från posten meddelande om att paketet anlänt antingen med ankomstavi, textmeddelande eller epost. Vem som helst kan avhämta paketet genom att visa upp försändelsekoden. Försändelsekoden kan också fås från Forstföreningen. Obs! Posten förvarar paketförsändelserna endast 7 dagar.

Priser

I samma paket som tävlingsblanketterna skickas priserna till den elev som får mest poäng i skolan, en kåsa och ett diplom. Läraren kan själv överräcka priserna.

Bland de skolor som deltar i Skogsnöten utlottas tio pris á 500 euro som de vinnande skolorna kan använda för någon aktivitet eller för anskaffning av något nyttigt.

Som ett tack för deltagandet, skänker Skogsnötens finansiärer 1200€ åt utvecklingssamarbetsorganisationer Food and Forest Development Finland´s skogsprojekt i lärarnas namn.

De tio bästa finalisterna får som pris 100–500 euro.

Träna inför Skogsnöten

Eleverna kan träna inför Skogsnöten på alypaa.com/skogen.

Det lönar sig också att ta en titt på tävlingsblanketter från tidigare år.

Rättande av svar

Med tävlingsblanketterna följer modellsvar som är riktgivande. Varje lärare kan ge poäng utgående från vad som tagits upp i undervisningen. Det viktigaste är att skolans bästa elev väljs enligt samma kriterier och poängsättning oberoende av hur många lärare som rättar tävlingsblanketterna i skolan.

Eleverna kan också själva rätta sina tävlingsblanketter utgående från modellsvaren, antingen sin egen eller klasskompisens. Ur inlärningssynvinkel kan det här vara det mest givande alternativet.

Om två elever har fått samma poängtal, avgör läraren vilken fråga som väger tyngst. Endast en blankett/skola ska skickas till Forstföreningen.

På Forstföreningen poängsätts de inskickade blanketterna på nytt enhetligt och de femtio elever som fått de högsta poängen inbjuds till finalen.

Uppgifter om vinnaren i skolan anmäls på följande sätt

Uppgifter om den elev som fått mest poäng i skolan och tävlingsblanketten returneras senast 28.2.2020 i elektronisk form. Länken till den elektroniska blanketten för kontaktuppgifter meddelas till de som anmält sig till Skogsnöten och kommer också att finnas på Skogsnötens webbsidor. Till blanketten för kontaktuppgifter ska som bilaga tillfogas vinnarens tävlingsblankett skannad som pdf-fil. Det ska gå att läsa elevens svar. Foton tagna med mobilkamera av blanketten duger inte.

Om det inte är möjligt att skanna tävlingsblanketten, kan den också skickas som normalt brev till Finska Forstföreningen, Anne Turunen, Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Finalen

Bland Skogsnöten-vinnarna i skolorna inbjuds de 50 bästa till en tvådagars final i Helsingfors 19–20.5. Inbjudan till finalen kommer i månadsskiftet mars-april. Om någon av de 50 bästa är förhindrad att delta i finalen, inbjuds i hans eller hennes ställe den som finns på reservplats.

Till finalen och resan till Helsingfors inbjuds de tävlande och som deras följeslagare i första hand deras lärare. Programmet under Skogsnöten-finalen ordnas så att det är fortbildning för biologi- och geografiläraren. Om elevens egen biologi- och geografilärare inte kan delta i finalen, kan någon annan lärare från skolan komma i stället.

I undantagsfall kan även eleven som ressällskap till finalen ha en kompis. Finalisten är också välkommen ensam. I dessa fall ska Forstföreningen alltid kontaktas i god tid.

Program, mat och övernattning under finaldagarna är gratis för eleven och följeslagaren. Elevens och lärarens resekostnader ersätts efter finalen. De som inbjuds till finalen får noggrannare direktiv om reseersättningar. Om vårdnadshavaren i stället för läraren kommer till finalen, ersätts inte vårdnadshavarens resekostnader.

Skogsnöten-finalen är en tävling i terrängen som räcker ungefär två timmer. I finalen tävlar eleverna med mobila apparater. De som inbjuds till finalen får i god tid närmare information om hur de ska ladda ner den Skogsnöten-applikation som ska användas i sin telefon. De kan i förväg öva sig att använda applikationen. I tävlingen i terrängen kan man också bevara frågorna på en pappersblankett och under terrängtävlingen byta från applikationen till pappersblankett.

Bra resultat i Skogsnöten-tävlingen betyder publicitet. Lokala media kan vara intresserade av att intervjua vinnarna i skolorna och speciellt finalisterna. Det är önskvärt att de som deltar i finalen och deras vårdnadshavare ger tillstånd till att eleverna fotograferas och att fotona publiceras i Skogsnöten-sammanhang.

Sommarjobb

Vinnarna i skolorna kan delta i utlottningen av sommarjobb. Om vinnaren inte vill delta i utlottningen, kan läraren anmäla en annan motiverad elev från skolan att delta i utlottningen. Namnet på eleven som deltar i utlottningen ska ges samtidigt som läraren skickar uppgifter om skolans vinnare till Forstföreningen.

Nästan 15 skogsvårdsföreningar på olika håll i landet erbjuder de här sommarjobben. Sommarjobbet är vanligtvis för en två veckors period i början av juni om inte eleven och arbetsgivaren kommer överens om annat.

Vinnarna kontaktas personligen i april.