Arrangörer och sponsorer

 Finska Forstföreningen – kontakta Anne Turunen med alla frågor om Skogsnöten

  • Biologi- och geografilärarnas förbund
  • Finlands Skogsstiftelse
  • Metsä Group
  • UPM
  • Stora Enso
  • Forststyrelsen
  • OP

Sommarjobb

  • Skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningar