Skogsnöten 2020

Finalen 2018. Bild Vilma Issakainen.

Viktiga datum

Elever i åk 7-9 kan delta, men även mindre grupper, en enskild elev och allt däremellan.

  • Anmäl dina elever till Skogsnöten senast 15.1.2020.
  • Tävlingsdagen (i skolorna) är den 6 februari 2020.
  • Lärarna rättar svaren och skickar uppgifter om den elev som klarat sig bäst i Skogsnöten i sin skola till Forstföreningen senast 28.2.
  • Till finalen den 19-20 maj i Helsingfors inbjuds de femtio elever som hade högsta poängen i Skogsnöten-tävlingen (en elev per skola) tillsammans med sin lärare.

Priserna – även skolan kan vinna 500 euro!

Bland de skolor som deltar i Skogsnöten utlottas tio pris à 500 euro för någon aktivitet eller för anskaffning av något nyttigt. Läraren och eleverna besluter själv hur de använder prispengarna.

Den elev som får mest poäng i sin skola belönas med en kåsa och ett diplom. Till finalen i Hellsingfors inbjuds de 50 bästa skolvinnare tillsammans med sina lärare. De tre bästa i finalen vinner 500, 300 och 200 euro och de övriga som placerat sig bland de tio bästa vinner 100 euro.

Elever som klarat sig bra i Skogsnöten kan vinna sommarjobb för två veckor på sin hemort. Det kommer att finnas sammanlagt 15 sommarjobb runt om Finland.

Som ett tack för deltagandet, skänker Skogsnötens finansiärer 1200€ åt utvecklingssamarbetsorganisationen Food and Forest Development Finland´s skogsprojekt i lärarnas namn. (Förra Skogsnöten: Skogsägare i utvecklingsländer – informationspaket till skolor).

ANMÄL DIG