Skogsekosystem

 

Skogarna täcker 75 % av Finlands areal, medan Finlands skogar endast täcker 0,5 % av hela världens skogstillgångar. Största delen av Finland hör till den norra barrskogszonen. Olika växtplatsfaktorer som till exempel jordmånen (dess struktur och surhetsgrad), vatten, ljus och näring definierar ett områdes växtlighet. Jordmånen på den norra barrskogszonen är näringsfattigt och surt, och det finns få trädslag som kan bilda skogar. Läs mera om de finska skogarna (på finska) – det finns även skogsinformation som grafer (på finska).

Skogsområdets växtplatsfaktorer beskrivs med skogstyper. Växtartera varierar på olika områden på grund av variationen på jordmånens egenskaper. Det brukar vara svårt att undersöka jordmånen och därför definieras skogstypen oftast på basen av bottenvegetationen. Du kan läsa mera om skogtyper på bland annat Skogsforskningsinstitutets virtuella skogstyps guide.

Finlands vanligaste trädslag är tall, gran och (vårt- och glas-) björk. Allt som allt växer det ungefär 30 olika trädslag i vårt land. Största delen av Finlands skogar är blandskogar, det vill säga skogar där det växer flera trädslag, medan hälften av skogarna är tall dominerande. Mera om Finlands trädslag kan du läsa i häftet om Trädslagen.

Utnyttja nätfloran i skogsväxtlighetens undervisning och studier:

Skogens naturvärden skyddas på ett flertal sätt. Till exempel skogslagen definierar många speciellt viktiga livsmiljöer. 95 % av våra ekonomiskogar är certifierade enligt PEFC- systemet (Programme for Endorsement of Forest Certification). Man har även skyddat naturvärden genom att förändra ekonomiskogar till ekologiskt värdefulla skogsområden. När det gäller mängden strängt skyddade skogar och deras andel av skogsarealen, så ligger Finland alldeles i toppen av Europa. Läs mera på forest.fi sidorna (på finska).

I detta temapaket hittar du uppgifter angående jordmånen, trädets tillväxt och trädslagen. Uppgifterna lämpar sig för alla åldrar, ifall inget annat är nämnt. Ifall uppgifterna lämpar sig för någon viss ålder så är de märkta med följande förkortningar: ls: lågstadiet och hs: högstadiet

Uppgifter


Uppgifter i Skogsnöten (hs)

Trädets år – gympa (ls) 

Bygg ett träd – dramaövning 

Läromedlet Vi utforskar skogen (Metla)

  • Naturen förändras med årstiderna 
  • Trädet jagar tillväxtfaktorer – en lek
  • Bekanta dig med växter och växtplatser