Skogen i undervisningen

Här hittar du olika skogsteman samt övningar som man göra antingen i skogen eller i klassrummet.

Teman

Tema: Skogsekosystem

Tema: Skogen och klimatförändringen

 

Övningar

Bygg ett träd

Knepiga uppgifter

Skogspjäs

Trädets år -gympa

Övningar längs Raitio-leden i Klemetskog

Skogsreflexen

Tips

Skogliga övningar och läromedel hittar du också på www.skogeniskolan.se

Till läromedel >