Allemansrätten

Teckning: Vilma Issakainen

”Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon.”

Svara på 10 frågor kring allemansrätten och testa din kunskap.
Du får enligt allemansrätten:
 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel
 • rida
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig
 • plocka vilda bär, svampar och blommor (som inte är fridlysta)
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen
Du får inte enligt allemansrätten:
 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • fälla eller skada träd
 • ta ved från omkullfallna eller torra (stående) träd
 • ta mossor och lavar
 • göra upp eld på någon annans mark
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Källa: www.ymparisto.fi

Läs mera om alleamnsrätten: