luonnon monimuotoisuus

Metsäisten luontotyyppien uhanalaistumista on torjuttu jo kauan – toimintaa pitää kuitenkin tehostaa

Suomen metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa on arvioitu uhanalaisiksi. Suurimpana syynä on metsien hoito ja käyttö. Ilman luonnonhoitoa tilanne olisi tutkijoiden mukaan […]

Suojelun ja metsätalouden muutosten vaikutukset luontoon selvitetään

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus selvittävät, miten metsätalouden muutokset ja metsien suojelun lisääntyminen ovat vaikuttaneet metsien monimuotoisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää […]

Näkökulma: Luonnon käytön kestävyysmittareita pitää kehittää

Urbaani ihminen näkee sen lentokoneen ikkunasta. Rohkea uskaltaa asvaltin ulkopuolelle ja huomaa vanhan totuuden useammalla aistilla: metsää on Suomessa paljon, […]

Monimuotoisuutta ratkotaan ennätysjoukolla ministerin pyöreässä pöydässä

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseen etsitään yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia keinoja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johtamassa keskustelufoorumissa. Suomen metsissä pelätään myrskyä. […]

Metsäpuron ennallistaminen hoitaa koko elinympäristöä: palaavatko nahkiaiset Rastipurolle?

Suonenjoella sijaitseva Rastipuro suoristettiin aikanaan kaivamalla. Nyt sitä ohjataan takaisin vanhaan uomaansa, mikä parantaa myös puroa ympäröivän metsäluonnon monimuotoisuutta. Pohjoissavolaisten […]

Näkökulma: Suomen metsät kestävät kyllä

”Olen tässä nyt jo useamman kerran kertonut, mikä on ongelma Suomen metsien käytön ekologisen kestävyyden suhteen”, sanoi WWF:n Jussi Nikula […]

Metso-ympäristötukea enää joka neljännelle hakijalle – vanhat sopimukset samalla viivalla uusien kanssa

Metsäkeskuksella on täksi vuodeksi vajaa miljoona euroa metsänomistajien kanssa tehtäviin ympäristötukisopimuksiin. Raha on puolittunut viime vuodesta ja sitä riittää enää […]

Luonnonarvopankki liito-oravalle? Joka viides metsänomistaja kiinnostunut

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ovat kiinnostuneimpia nuoret ja koulutetut suurten metsätilojen omistajat. Joka viides suomalainen metsänomistaja ottaisi liito-oravan huomioon pakollisten suojelualueiden […]

Geenireservimetsiä tarvitaan ilmastonmuutoksen varalta

Geenireservimetsillä varmistetaan, että puulajit selviävät ympäristön ja ilmaston muutoksista. Tutkijoiden mukaan suojeltavaa perinnöllistä monimuotoisuutta voidaan lisätä harvennuksin ja hakkuin. Viimeksi […]