luonnonhoito

Suomalainen talousmetsä on myös metsästäjien aarreaitta – luonnonhoito hyödyttää sekä riistaa että metsästäjää

Paraikaa Suomessa metsästetään hirviä. Metsästäjä on usein myös metsänomistaja, metsänhoitaja – tai talousmetsien ympäristöasiantuntija kuten Juha-Matti Valonen. Kun kuusen latvasta […]

Tiukasti suojeltu metsämaa on viisinkertaistunut 1980-luvun alun jälkeen – lähes kaikki monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsän rakennepiirteet ovat parantuneet huomattavasti

Erityisesti vanhojen metsien suojelu on lisääntynyt selvästi, samoin puuston keskitilavuus, suurten puiden osuus ja määrä, monimuotoisuudelle erityisen tärkeän haavan sekä […]

Luonto otettiin huomioon valtaosalla hakkuista hyvin

Suomen metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin mukaan luonnonhoidon laatu oli vuonna 2017 erinomainen tai hyvä neljällä viidestä päätehakkuusta. Yksityismetsien metsien luonnonhoidon laatu […]

Suojelun ja metsätalouden muutosten vaikutukset luontoon selvitetään

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus selvittävät, miten metsätalouden muutokset ja metsien suojelun lisääntyminen ovat vaikuttaneet metsien monimuotoisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää […]

Sadat tuhannet tekopökkelöt turvaavat pian talousmetsien lahopuulajistoa

Hakkuumäärien kasvaessa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhä merkittävämpi osa talousmetsien hoitoa. Pystyyn lahonneet puut eli pökkelöt ovat elintärkeitä monille kolopesijälinnuille, […]

Tutkijat: Hakkuita voidaan lisätä kestävästi – luonnonhoito on tarpeen

Tutkijoiden mukaan tarvittavat luonnonhoidon keinot ovat lahopuun lisääminen säästöpuilla ja muilla keinoin, kulotus ja muut Metso-ohjelman toimet. Luonnonvarakeskus ja Suomen […]

Monimuotoisuutta ratkotaan ennätysjoukolla ministerin pyöreässä pöydässä

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseen etsitään yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia keinoja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johtamassa keskustelufoorumissa. Suomen metsissä pelätään myrskyä. […]

Tuli kuuluu luontoon – kulotus hoitaa metsää ja lisää monimuotoisuutta

Kun suomalainen metsä savuaa, kyse ei onneksi aina ole metsäpalosta vaan tarkoituksellisesta metsän polttamisesta. Kulotus on perinteinen metsänhoitomuoto, joka lisää […]

Metsäala kehittää työkaluja luonnonhoitoon – talousmetsien uhanalaisten lajien suojelu malliesimerkkinä

Luonnonhoito on osa jokapäiväistä metsätalouden työtä. Nyt hyväksi havaitut, luonnon monimuotoisuutta lisäävät keinot halutaan juurruttaa valtakunnalliseen käyttöön Monimetsä-hankkeessa. Metsänomistaja Lauri […]

Luonnonhoidon laatu heikkeni hiukan – taso silti hyvä

Luonnonhoidon laatu oli vähintäänkin hyvä neljässä viidestä päätehakkuusta ja metsän uudistamisesta viime vuonna. Säästöpuiden kuutiomäärä väheni hiukan, mutta eniten puutteita […]

Hakamaalla tavoitellaan harvan metsän valoisuutta

Metsä oli vallannut vanhan kulttuurimaiseman Kirkkonummella. Valoa ja kasvilajistoa palautetaan perinnebiotoopille harkituilla hakkuilla ja laidunnuksella. Puiset portaat vievät sähköaidan yli. […]